November 2021

pondelok, 20.09.2021

SlPK - Štúrova ul. 51

Pondelok 8.00 — 18.00 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Utorok 8.00 — 18.00 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Streda 8.00 — 18.00 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Štvrtok 8.00 — 18.00 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Piatok 8.00 — 17.00 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Sviatok Zatvorené

 

SlPK - Čitáreň, Tr. A. Hlinku

Pondelok 8.00 — 17.00 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Utorok 8.00 — 17.00 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Streda 8.00 — 17.00 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Štvrtok 8.00 — 17.00 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Piatok 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Sviatok Zatvorené

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna

 

pondelok, 22.11.2021

SlPK - Štúrova ul. 51

Pondelok 8.00 — 16.30 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Utorok 8.00 — 16.30 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Streda 8.00 — 16.30 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Štvrtok 8.00 — 16.30 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Piatok 8.00 — 16.30 h  Dezinfekcia: Priebežne počas dňa
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Sviatok Zatvorené

 

SlPK - Čitáreň, Tr. A. Hlinku

Pondelok 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Utorok 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Streda 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Štvrtok 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Piatok 8.00 — 15.30 h  Dezinfekcia a obed: 12:00 — 12:30
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Sviatok Zatvorené

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna

 

piatok, 26.11.2021

Knižnica poskytuje výpožičky formou výdaja vopred objednaných publikácií v hlavnej budove na Štúrovej 51

Vstup: od 8:00 do 15:30

Aktuálne informácie: http://www.slpk.uniag.sk/sk/lockdown-20211125/

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 je zatvorená

Bez obmedzení poskytujeme služby online:

Rešeršné služby, http://www.slpk.uniag.sk/sk/resersne-sluzby/

Vzdialený prístup k licencovaným databázam, http://www.slpk.uniag.sk/sk/tukan/

Vzdialený prístup k virtuálnej študovni, http://www.slpk.uniag.sk/sk/virtuálna-študovňa/

Zasielanie digitálnych kópií, http://www.slpk.uniag.sk/sk/zasielanie-digital-kopii/

Plné texty cez online katalóg a v bibliografickej databáze, http://www.slpk.uniag.sk/sk/databazy-katalogy/

 

 

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna