Rešerše

Upozornenie: Od 1.11.2023 je poskytovanie rešeršnej služby tematických rešerší (objednávky a spracovanie tematických rešerší) až do odvolania pozastavené! Pre záujemcov je k dispozícii konzultačná služba na pomoc pri spracovaní rešeršnej stratégie a pri vyhľadávaní zdrojov.

Prehľady publikačnej činnosti a citačné rešerše, t. j. prehľady citovanosti autora/publikácie sa spracovávajú najmä z Bibliografickej databázy SlPK a z medzinárodných databáz Web of Science a Scopus. Štandardné prehľady sú spracované bezplatne, prehľady, ktoré vyžadujú dodatočné úpravy alebo dopĺňanie údajov sú spoplatnené, poplatok je 15 EUR.

Objednávka prehľadu publikačnej činnosti (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.
Objednávka citačnej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.

Pre záujemcov, ktorí majú otázky týkajúce sa vyhľadávania zdrojov podľa nejakej témy alebo týkajúce sa publikačnej činnosti, poskytuje knižnica konzultácie v univerzálnej študovni aj v čitárni na Tr. A. Hlinku.