Rešerše

Rešerše sú prevažne výstupmi z elektronických informačných zdrojov – databáz. V prípade potreby môže knižnica poskytnúť aj „klasické“ rešerše, t. j. prieskum v tlačených zdrojoch. Pre študentov SPU (vrátane doktorandov) a záujemcov mimo SPU sú spoplatnené. Platba sa uhrádza v hotovosti pri preberaní rešerše alebo bankovým prevodom.

Knižnica poskytuje

Tematické rešerše, t. j. zoznamy publikácií na konkrétne témy, sú určené najmä študentom. Objednávku tematickej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-temres@uniag.sk.

Doba vypracovania je najneskôr do 2 týždňov od objednania, prípadne do 24 hodín. Relevancia vyhľadaných publikácií je závislá od zadania kľúčových slov a obsahu databáz, preto odporúčame venovať pozornosť vyplneniu objednávky.

Prehľady publikačnej činnosti a citačné rešerše, t. j. prehľady citovanosti autora/publikácie sa spracovávajú najmä z Bibliografickej databázy SlPK a z medzinárodných databáz Web of Science a Scopus.

Objednávku prehľadu publikačnej činnosti (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.
Objednávku citačnej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-citres@uniag.sk.

Pre záujemcov, ktorí si chcú rešerše urobiť sami, poskytuje knižnica konzultácie v univerzálnej študovni aj v čitárni na Tr. A. Hlinku.

Kontakt:
Ing. PhDr. Dagmar Bugárová, dagmar.bugarova@uniag.sk, +421-37-641 5050