Rešerše

Rešerše sú prevažne výstupmi z elektronických informačných zdrojov – databáz. V prípade potreby môže knižnica poskytnúť aj „klasické“ rešerše, t. j. prieskum v tlačených zdrojoch. Pre študentov SPU (vrátane doktorandov) a záujemcov mimo SPU sú spoplatnené. Platba sa uhrádza v hotovosti (pri zadaní alebo aj preberaní rešerše), alebo bezhotovostne bankovým prevodom. Informácie týkajúce sa bezhotovostných platieb (číslo účtu,...) sú súčasťou notifikačnej správy, ktorú obdrží žiadateľ po spracovaní online požiadavky (žiadosť odosielané e-mailom) v SlPK, alebo sú poskytnuté na požiadanie v SlPK.

Knižnica poskytuje

Tematické rešerše, t. j. zoznamy publikácií na konkrétne témy, sú určené najmä študentom. Objednávku tematickej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-temres@uniag.sk. Odporúča sa do subjektu/predmetu správy uviesť Žiadosť o tematickú rešerš, alebo Tematická rešerš.

Doba vypracovania je najneskôr do 2 týždňov od objednania (základný poplatok), prípadne do 24 hodín (základný poplatok+príplatok). Relevancia vyhľadaných publikácií je závislá od zadania kľúčových slov a obsahu databáz, preto odporúčame venovať pozornosť vyplneniu objednávky.

Prehľady publikačnej činnosti a citačné rešerše, t. j. prehľady citovanosti autora/publikácie sa spracovávajú najmä z Bibliografickej databázy SlPK a z medzinárodných databáz Web of Science a Scopus.

Objednávku prehľadu publikačnej činnosti (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.
Objednávku citačnej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-citres@uniag.sk.

Pre záujemcov, ktorí si chcú rešerše urobiť sami, alebo majú otázky týkajúce sa publikačnej činnosti, poskytuje knižnica konzultácie v univerzálnej študovni aj v čitárni na Tr. A. Hlinku.

Kontakt:
Ing. PhDr. Dagmar Bugárová, dagmar.bugarova@uniag.sk, +421-37-641 5050