Rešerše

Rešerše sú prevažne výstupmi z elektronických informačných zdrojov – databáz. V prípade potreby môže knižnica poskytnúť aj „klasické“ rešerše, t. j. prieskum v tlačených zdrojoch. Pre študentov SPU (vrátane doktorandov) a záujemcov mimo SPU sú spoplatnené.

Základný poplatok za spracovanie rešerše je 12 EUR.

Platba sa uhrádza v hotovosti (pri zadaní alebo aj preberaní rešerše), alebo bezhotovostne bankovým prevodom na účet:

  • IBAN :: SK 40818 0000000 70000 66247
  • Variabilný symbol  ::  1211
  • Správa pre prijímateľa: Poplatok za rešerš SlPK

Doklad o zaplatení (potvrdenie o transakcii z elektronického bankovníctva banky) zasielajte na adresu: slpk-temres@uniag.sk s predmetom správy Platba za rešerš. Rešerš bude odoslaná až po obdržaní informačného mailu žiadateľa.

Knižnica poskytuje

Tematické rešerše, t. j. zoznamy publikácií na konkrétne témy, sú určené najmä študentom. Objednávku tematickej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-temres@uniag.sk. Odporúča sa do subjektu/predmetu správy uviesť Žiadosť o tematickú rešerš, alebo Tematická rešerš.

Aktuálne, počas zatvorenia knižnice z dôvodu pandémie COVID-19,  je táto služba rozšírená o možnosť požiadať o zhotovenie a zaslanie digitálnych kópií plných textov dokumentov, ktoré budú v rešerši a SlPK ich má vo svojom fonde. Požiadavku s presnou špecifikáciou požadovaných kópií (v zmysle platných podmienok) pošlite ako odpoveď na doručenie rešerše. Overenie dostupnosti dokumentov - online katalóg SlPK. Do pozornosti odporúčame bližšie informácie o službe (podmienky) zasielania digitálnych kópií z fondu.

Doba vypracovania je najneskôr do 2 týždňov od objednania. Relevancia vyhľadaných publikácií je závislá od zadania kľúčových slov a obsahu databáz, preto odporúčame venovať pozornosť vyplneniu objednávky. Ak rešerš, ktorú sme na základe Vašej objednávky spracovali, nezodpovedá zadaniu, napíšte nám. Pokúsime sa chybu napraviť.

Prehľady publikačnej činnosti a citačné rešerše, t. j. prehľady citovanosti autora/publikácie sa spracovávajú najmä z Bibliografickej databázy SlPK a z medzinárodných databáz Web of Science a Scopus. Štandardné prehľady sú spracované bezplatne, prehľady, ktoré vyžadujú dodatočné úpravy alebo dopĺňanie údajov sú spoplatnené, poplatok je 15 EUR.

Objednávka prehľadu publikačnej činnosti (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.
Objednávka citačnej rešerše (Formulár :: RTF) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.

Pre záujemcov, ktorí si chcú rešerše urobiť sami, alebo majú otázky týkajúce sa publikačnej činnosti, poskytuje knižnica konzultácie v univerzálnej študovni aj v čitárni na Tr. A. Hlinku.

Kontakt/konzultácie:

Alena Gabalcová :: alena.gabalcova@uniag.sk, slpk-temres@uniag.sk alebo slpk-citaren@uniag.s,+421-37-6414 495