Virtuálna študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou. CVTI SR zdigitalizovalo publikácie a poskytuje softvér MediaINFO.  Študovňa je v skúšobnej prevádzke  predbežne do konca akademického roka 2019/2020.

Digitalizované publikácie sú prístupné len v počítačovej sieti SPU v Nitre. Texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť. Kontrolovaný prístup umožňuje prostredie MediaINFO. Linky na plné texty jednotlivých titulov sú aj v online katalógu knižnice.

Pozor!

Virtuálna študovňa je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR, preto ak v prostredí MediaINFO zrušíte všetky filtre, zobrazia sa digitalizované publikácie všetkých účastníkov  projektu -  CVTI SR, Ekonomickej univerzity v Bratislave a UPJŠ v Košiciach.  Tieto publikácie však nie sú v počítačovej sieti SPU plnotextovo dostupné.

Pre návrat do Virtuálnej študovne Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU treba použiť ponuku „Virtuálne študovne“ na hornej lište.

Zoznam titulov podľa vedných oblastí

Vstup do virtuálnej študovne