Január 2022

piatok, 24.12.2021

Od 24.12.2021 do 9.1.2022 sú všetky prevádzky knižnice zatvorené. Pre potrebu vrátenia kníh (výpožičiek) je k dispozícii box pre vrátenie kníh na Štúrovej 51 (pri vchode na prízemí). Prístup je možný hlavným vchodom do objektu (z chodníka, posuvná brána) alebo bočným vchodom od Vinotéky Baretka.

Prevádzka knižnice od 10.1.2022 bude limitovaná aktuálnou epidemiologickou situáciou, resp. platnými všeobecnými opatreniami.

Želáme všetkým členom, návštevníkom aj priaznivcom SlPK pokojné prežitie sviatkov Vianoc v zdraví a v roku 2022 hlavne pevné zdravie, spokojnosť a šťastie.

pondelok, 10.01.2022

Knižnica poskytuje výpožičky formou výdaja vopred objednaných publikácií v hlavnej budove na Štúrovej 51

Vstup: od 8:00 do 15:30

Aktuálne informácie: Služby počas reštrikcií

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 je zatvorená

Bez obmedzení poskytujeme služby online:

Rešeršné služby, http://www.slpk.uniag.sk/sk/resersne-sluzby/

Vzdialený prístup k licencovaným databázam, http://www.slpk.uniag.sk/sk/tukan/

Vzdialený prístup k virtuálnej študovni, http://www.slpk.uniag.sk/sk/virtuálna-študovňa/

Zasielanie digitálnych kópií, http://www.slpk.uniag.sk/sk/zasielanie-digital-kopii/

Plné texty cez online katalóg a v bibliografickej databáze, http://www.slpk.uniag.sk/sk/databazy-katalogy/

 

 

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna

 

pondelok, 24.01.2022

Knižnica poskytuje všetky služby svojím používateľom v priestoroch hlavnej budovy na Štúrovej 51 a v priestoroch čitárne na Tr. Andreja Hlinku 2 od 8:00 do 15:30. Čitáreň na SPU má od 12:00 do 12:30 h obedňajšiu prestávka (je zatvorené).

 

 

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna