27.11.2021

piatok, 26.11.2021

Knižnica poskytuje výpožičky zamestnancom a študentom SPU výlučne formou výdaja vopred objednaných kníh v hlavnej budove na Štúrovej 51

Vstup v režime OTP od 8:00 do 15:30

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 je zatvorená

Bez obmedzení poskytujeme služby online:

Rešeršné služby, http://www.slpk.uniag.sk/sk/resersne-sluzby/

Vzdialený prístup k licencovaným databázam, http://www.slpk.uniag.sk/sk/tukan/

Vzdialený prístup k virtuálnej študovni, http://www.slpk.uniag.sk/sk/virtuálna-študovňa/

Zasielanie digitálnych kópií, http://www.slpk.uniag.sk/sk/zasielanie-digital-kopii/

Plné texty cez online katalóg a v bibliografickej databáze, http://www.slpk.uniag.sk/sk/databazy-katalogy/

 

 

Soboty a nedele (a počas sviatkov) máme síce zatvorené, ale brány k zdrojom zostávajú otvorené. Nezmeškajte naše informácie na facebooku...

SlPK pri SPUna