Výpožičné služby

Výpožičné služby patria k základným službám Slovenskej poľnohospodárskej knižnice a podmienky ich poskytovania určuje:

Knižničný poriadok

Cenník služieb

Výpožičné služby sa poskytujú registrovaným používateľom.

 

Registrácia

Výpožičky

Víkendové výpožičky

E-výpožičky

Výpožičky časopisov