Box na vrátenie kníh

 

Nájdete ho v hlavnej budove univerzity (Tr. A. Hlinku 2) pri čitárni.

  • Knihy vyberáme každý pracovný deň popoludní (medzi 13:00 a 14:00).
  • Vrátenie kníh bude zaevidované nasledujúci pracovný deň.
  • Ak vraciate knihy, na ktoré ste mali upomienku, prosíme aby ste poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty uhradili čo najskôr - v čitárni alebo pri návšteve knižnice.
  • Vrátenie kníh a tiež poplatky za upomienky si môžete skontrolovať vo svojom konte
  • Prosíme, aby ste do boxu nevracali CD/DVD a príliš veľké knihy, mohli by sa poškodiť. Box neslúži ani na vrátenie víkendových výpožičiek a kníh z medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Tieto treba vrátiť osobne.

V prípade otázok / problémov, kontaktujete výpožičný pult: tel. 037-6415036, e-mail slpk-vypozicky@uniag.sk