Doručenie kníh Slovenskou poštou, a. s.

Knižnica poskytuje službu doručenia kníh Slovenskou poštou, a.s. na adresu prijímateľa. Služba je spoplatnená podľa hmotnosti zásielky :

  • do 5 kg v cene 6 €,
  • do 10 kg v cene 8 €.

Potrebné je urobiť nasledovné kroky:

  • vytvoriť žiadanku / žiadanky cez katalóg knižnice,
  • napísať mail na slpk-vypozicky@uniag.sk, že chcete doručiť objednané knihy poštou, pričom uvediete celé meno, presnú adresu a telefonický kontakt (knižnica Vás bude informovať o výške poplatku na základe hmotnosti zásielky),
  • zadať platbu bezhotovostným bankovým prevodom na úhradu príslušnej sumy za realizáciu služby a doklad o realizácii platby poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk,
  • informovať o doručení zásielky.

Výpožičky kníh budete mať evidované v konte s príslušným dátumom návratu.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom

  • IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247
  • Špecifický symbol: 1211
  • Variabilný symbol: študenti SPU uvedú číslo študenta v UIS
  • Poznámka: Poštovné

Návrat kníh zrealizujete osobne, prípadne ich pošlete späť poštou či kuriérom na vlastné náklady, alebo vložíte do boxu na vrátenie kníh (biblioboxu).

Informácie, kontakt

slpk-vypozicky@uniag.sk  :: +421-37-6523 337