Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 (areál SPU) slúži najmä študentom a zamestnancom univerzity, môžu ju využívať všetci študenti, nielen registrovaní čitatelia knižnice.

K dispozícii sú študijné miesta (optimálny stav 17), PC, terminály, samoobslužný skener, multifunkčné zariadenie (vrátane farebnej tlače), miesta pre pripojenie vlastných mobilných zariadení a wifi.

Čítacia lupa pre slabozrakých používateľov, ktorá je v študovni, sa požičiava aj študentom na prednášky alebo skúšky.

Fond čitárne tvoria časopisy (aktuálny rok), učebnice, skriptá a odborné knihy. Knihy sú radené podľa medzinárodného desatinného triedenia, časopisy abecedne podľa názvu. Fond má cca 2000 knižničných jednotiek.

Služby čitárne:

 • registrácia používateľov,
 • prezenčné výpožičky literatúry,
 • výpožičky literatúry na týždeň,
 • výpožičky aktuálneho ročníka časopisov,
 • návrat výpožičiek,
 • konzultačná služba, poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry pre seminárne a záverečné práce,
 • konzultačná služba, poradenstvo k registrácii publikačnej činnosti pre zamestnancov SPU,
 • samoobslužné kopírovanie a tlač (čiernobiela aj farebná),
 • samoobslužné skenovanie,
 • vybavovanie objednávok rešerší,
 • preberanie objednaných časopisov a kníh pracoviskami SPU.

 

Priestory čitárne fotoobjektívom

Kontakty:

tel.: +421-37-6414 495

e-mail: slpk-citaren@uniag.sk