Výpožičky časopisov

Knižnica ponúka viac ako 20 000 titulov časopisov. Väčšina z nich sú online časopisy, ktoré sú súčasťou databáz, tzv. elektronických informačných zdrojov (EIZ).

Online časopisy

Tlačené časopisy (a noviny)

  • aktuálny ročník v čitárni na Tr. A. Hlinku a v univerzálnej študovni na Štúrovej ul. – požičiavajú sa domov
  • staršie zviazané časopisy (posledných 5 rokov) v univerzálnej študovni na Štúrovej ul. – požičiavajú sa len v študovni
  • najstaršie zviazané časopisy v sklade na Štúrovej ulici – požičiavajú sa na základe žiadanky cez online katalóg len v knižnici

Podmienky požičiavania aktuálneho ročníka časopisov:

  • platná registrácia na 365 dní,
  • jeden čitateľ si môže vypožičať maximálne jedno číslo z jedného titulu,
  • maximálny počet všetkých výpožičiek pre jedného čitateľa sú 3 čísla časopisov (každý z iného titulu),
  • dĺžka výpožičky je 7 dní,
  • predĺženie výpožičky je možné 1 krát,
  • v prípade nedodržania výpožičnej lehoty sú poplatky za upomienky podľa platného cenníka.

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2024

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2023

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2022

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2021

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2020

 

Zoznam titulov časopisov dostupných v čitárni na Tr. A. Hlinku 2 (areál SPU)

Zoznam titulov časopisov dostupných v študovni SlPK na Štúrovej 51

Kontakt

Výpožičný pult Štúrova ul. 51: slpk-vypozicky@uniag.sk, +421-37-6523 337

Študovňa Štúrova ul. 51: +421-37-6414 977

Čitáreň Tr. A. Hlinku 2: slpk-citaren@uniag.sk, +421-37-6414 495