Výpožičky jednotlivých čísel časopisov aktuálneho ročníka

Od 1.8.2019 poskytuje SlPK čitateľom novú výpožičnú službu - výpožičky jednotlivých čísel časopisov aktuálneho ročníka. Záujemcovia si môžu časopisy vypožičať tak v čitárni na SPU (tr. A. Hlinku 2), ako aj v hlavnej budove na Štúrovej 51.

Podmienky

  • Jeden čitateľ si môže vypožičať maximálne jedno číslo z jedného titulu
  • Maximálny počet všetkých výpožičiek pre jedného čitateľa sú 3 čísla časopisov (každý z iného titulu)
  • Dĺžka výpožičky je 7 dní
  • Upomienky platia ako pre ostatné typy výpožičiek
  • Poplatky za upomienky pri nedodržaní výpožičnej lehoty sú štandardné (podľa platného cenníka)

Zoznam titulov časopisov dostupných v čitárni na Tr. A. Hlinku 2 (areál SPU)

Zoznam titulov časopisov dostupných v študovni SlPK na Štúrovej 51