Výpožičné služby

 

Podrobnosti o podmienkach a spôsobe poskytovania výpožičných služieb sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku SlPK a v Cenníku služieb SlPK.

 

Registrácia

Výpožičky

Víkendové výpožičky

Výpožičky na týždeň

E-výpožičky

Výpožičky časopisov

 

Niekoľko poznámok k výpožičným službám:

  • Výpožičné služby sú dostupné len registrovaným používateľom
  • Študenti SPU si môžu požičať 30 publikácií
  • Učebnice a skriptá požičiavame na celý semester
  • Objednané knihy si môžete vyzdvihnúť do 5 dní, môžete si ich aj nechať doručiť poštou
  • Požičané knihy možno vrátiť kedykoľvek prostredníctvom boxu na vrátenie kníh
  • Ak nedodržíte výpožičnú lehotu, systém automaticky započíta poplatok za upomienku podľa cenníka služieb
  • Ak je knihu možné požičať iba na víkend, nedá sa objednať online, musíte si ju prísť vziať osobne do študovne
  • Požičiavame aj jednotlivé čísla časopisov, viac tu.