Výpožičky, e-výpožičky

Klasické výpožičky

Publikácie vo fonde knižnice si môže požičať každý, kto sa zaregistruje ako jej čitateľ. Čitateľom sa môže stať ktokoľvek od 15. roku spôsobilý na právne úkony po predložení občianskeho preukazu, resp. pasu. Za registráciu a jej predĺženie sa účtujú poplatky v súlade s cenníkom služieb. Knižnica ponúka aj jednodňovú registráciu, čitateľ s jednodňovou registráciou má právo iba na prezenčné výpožičky.

Výpožičky sa objednávajú cez online katalóg. Pre objednanie je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje. Neregistrovaní používatelia si môžu objednať knihy po online predregistrácii. Dokumenty v študovni a čitárni sa nemusia objednávať.

Neprehliadnite

 • Pri zadaní nesprávnych prihlasovacích údajov 3x po sebe sa konto čitateľa zablokuje, odblokuje sa automaticky po 15 minútach.
 • Výpožičná lehota kníh je jeden mesiac, skrípt a vysokoškolských učebníc pol roka. Výpožičné lehoty si môže čitateľ sledovať a predlžovať v konte čitateľa, v prípade problémov kontaktujte výpožičný pult.
 • Knižničný systém automaticky generuje poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Upozornenie na nedodržanie výpožičnej lehoty (upomienka) sa posiela výlučne v elektronickej forme (e-mailom).

Kontakt

Oddelenie knižničných služieb, slpk-circserv@uniag.sk, +421-37-6523 337, +421-37-6415 036


Výpožičky kníh zo študovní na víkend

Kde si možno knihy požičať

Univerzálnej študovni na Štúrovej ulici a v Čitárni na Tr. A. Hlinku

Čo si možno požičať

 • Knihy
 • Skriptá

Nie periodiká, normy a špeciálnu literatúru (vedecko-kvalifikačné práce, záverečné práce a výskumné správy)

Koľko kníh si možno požičať

 • Maximálne 5

Kedy si knihy možno požičať

 • Po 12.00 h posledný pracovný deň pred víkendom alebo sviatkom

Kedy knihy treba vrátiť N

 • Najneskôr do 12.00 h prvý pracovný deň po víkende alebo sviatku

Pozor – výpožičnú lehotu nemožno predĺžiť!

Ak sa knihy nevrátia načas – generujú sa upomienky a poplatky za upomienky

 • 1. upomienka – nasledujúci pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty
 • 2. upomienka – 2. pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty
 • 3. upomienka – 3. pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty
 • riaditeľská – 4. pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty

Ak dôjde k strate knihy zo študovne - treba ju nahradiť a zaplatiť manipulačný poplatok.

Kontakt

Oddelenie knižničných služieb, slpk-circserv@uniag.sk, +421-37-6523 337, +421-37-6415 036


E-výpožičky

Pre registrovaných čitateľov knižnice je prístupná aj služba e-výpožičky, t.j. požičiavanie e-kníh.

E-knihy Flexibooks

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci so spoločnosťou Flexibooks.cz umožňuje svojím registrovaným čitateľom (s výnimkou jednodňových čitateľov) požičiavanie e-kníh. V ponuke je viac ako 2000 titulov odbornej a náučnej literatúry a beletrie zo súčasnej produkcie českých vydavateľov. Tituly sú zahrnuté do katalógu SlPK.

Vypožičané e-knihy možno čítať len v čítačkách Flexibooks pre PC, inteligentné telefóny a tablety s operačným systémom iOS, Android a Windows. Čítačka je k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Služba je spoplatnená, poplatok za jednu požičanú e-knihu je 1 euro, sumu uhradí používateľ pri najbližšej návšteve knižnice.

Pravidlá poskytovania e-výpožičiek v SlPK:

 • Služba je poskytovaná iba registrovaným čitateľom SlPK pri SPU.
 • Služba je spoplatnená, čitateľ hradí 1 euro/1 titul, zvyšok hradí knižnica.
 • Výpožičná doba e-výpožičky je 31 dní.

Informácia o realizovanej výpožičke bude zaslaná čitateľovi na e-mail.

Všeobecné podmienky e-výpožičiek:

 • Platná e-mailová adresa uvedená v konte čitateľa (adresa uvedená ako prvá/primárna vo výpožičnom systéme SlPK).
 • Registrácia čitateľa v e-shope Flexibooks.
 • Súhlas čitateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami Flexibooks.
 • Súhlas čitateľa s podmienkami poskytovania e-výpožičiek SlPK pri SPU.

Pomocné materiály

Manuál k výpožičkám e-kníh Flexibooks

Kontakt

Ing. Šimončíková Katarína, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6415 049