Univerzálna študovňa

Ponúka cca 33 000 dokumentov z rôznych vedných oblastí, výhradne na prezenčné štúdium:

 • príručková literatúra (encyklopédie, výkladové a prekladové slovníky, ročenky ...),
 • knihy, skriptá (odborné a vedecké publikácie), usporiadané do 24 predmetových kategórií podľa metódy Konspektu),
 • kvalifikačné práce (záverečné práce všetkých stupňov vysokoškolského štúdia) za posledných 6-7 rokov,
 • časopisy (zviazané ročníky za posledných 6 rokov a aktuálny ročník slovenských a českých periodík),
 • zbierka technických noriem (STN, STN ISO, ČSN ...) dostupná na požiadanie.

V študovni je 90 študijných miest, počítače/terminály, prípojné miesta na notebooky, skenery, samoobslužné kopírovacie zariadenia, wifi pripojenie, jej súčasťou je pracovisko pre slabozrakých používateľov, „Malá študovňa“ určená na tímovú prácu a špecializovaná Študovňa anglickej ekonomickej literatúry.

Ďalšie služby:

 • prezenčné výpožičky dokumentov vyžiadaných zo skladu (objednaním cez online katalóg ),
 • vybavovanie objednávok rešerší,
 • konzultačná služba,
 • poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry pre seminárne a záverečné práce,
 • samoobslužné kopírovanie,
 • tlač a skenovanie,
 • predaj vyradenej literatúry,
 • výstavy.

Priestory študovne fotoobjektívom

Kontakty:

 • slpk-vypozicky@uniag.sk
 • tel.: +421-37-641 5038