Univerzálna študovňa

Fond študovne obsahuje:

 • učebnice, skriptá, odbornú a vedeckú literatúru - usporiadané podľa Konspeku SlPK (medzinárodného desatinného triedenia) a v rámci znakov abecedne podľa názvu,
 • kvalifikačné práce (tlačené záverečné práce všetkých stupňov vysokoškolského štúdia) od roku vydania 2019 - usporiadané podľa signatúr,
 • časopisy (zviazané ročníky za posledných 4 až 5 rokov a aktuálny ročník slovenských a českých periodík)- usporiadané abecedne podľa názvu,
 • beletriu - usporiadané abecedne podľa autora,
 • zbierku technických noriem (STN, STN ISO, ČSN...) - dostupné na požiadanie.

Fond študovne (okrem zbierky noriem) je dostupný cez online katalóg knižnice. Kvalifikačné práce, zviazané ročníky časopisov a technické normy sú prístupné len formou prezenčnej výpožičky. Ostatné dokumenty si možno požičať domov (absenčne).

Knihy sú farebne označené podľa dĺžky výpožičnej doby (zelená - 30 alebo 186 dní, žltá - 7 dní, červená - víkend). Výpožička kníh s výpožičnou dobou na týždeň alebo na 30 a 186 dní sa realizuje na základe žiadanky alebo voľným výberom. Výpožička kníh s výpožičnou dobou na víkend sa realizuje len voľným výberom. Za určitých podmienok sa domov požičiavajú aj aktuálne ročníky časopisov.

V študovni je 90 študijných miest, počítače/terminály, prípojné miesta na notebooky, wifi pripojenie. Jej súčasťou je pracovisko pre slabozrakých používateľov. Na prácu menšieho kolektívu je určená „Malá študovňa“.

Ďalšie služby:

 • prezenčné výpožičky dokumentov vyžiadaných zo skladu (vystavenie žiadanky/objednávka cez online katalóg),
 • vybavovanie objednávok rešerší,
 • konzultačná služba,
 • poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry pre seminárne a záverečné práce,
 • samoobslužné kopírovanie,
 • tlač a skenovanie,
 • predaj vyradenej literatúry,
 • výstavy.

Kontakty:

 • slpk-vypozicky@uniag.sk
 • tel.: +421-37-6523 337, +421-37-6414 977