Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 (areál SPU)

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 (v areáli SPU) slúži najmä študentom a zamestnancom univerzity, môžu ju využívať všetci študenti, nielen registrovaní čitatelia knižnice.

K dispozícii je 17 študijných miest, PC, terminály, samoobslužný skener, multifunkčné zariadenie (vrátane farebnej tlače), miesta pre pripojenie vlastných mobilných zariadení a wifi.

Čítacia lupa pre slabozrakých používateľov, ktorá je v študovni, sa požičiava aj študentom na prednášky alebo skúšky.

Fond čitárne tvoria najmä časopisy, učebnice, skriptá a odborné knihy.

Služby čitárne:

  • prezenčné výpožičky literatúry,
  • konzultačná služba, poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry pre seminárne a záverečné práce,
  • konzultačná služba, poradenstvo k registrácii publikačnej činnosti pre zamestnancov SPU,
  • samoobslužné kopírovanie a tlač (čiernobiela aj farebná),
  • samoobslužné skenovanie,
  • preberanie objednaných časopisov katedrami.

 

Priestory čitárne fotoobjektívom

Kontakty:

tel.: +421-37-6414 495

e-mail: slpk-citaren@uniag.sk