Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 (areál SPU) slúži najmä študentom a zamestnancom univerzity, môžu ju využívať všetci študenti, nielen registrovaní čitatelia knižnice.

K dispozícii sú študijné miesta (optimálny stav 17), PC, terminály, samoobslužný skener, multifunkčné zariadenie (vrátane farebnej tlače), miesta pre pripojenie vlastných mobilných zariadení a wifi.

Čítacia lupa pre slabozrakých používateľov, ktorá je v študovni, sa požičiava aj študentom na prednášky alebo skúšky.

Fond čitárne tvoria časopisy (aktuálny rok), učebnice, skriptá a odborné knihy. Knihy sú radené podľa medzinárodného desatinného triedenia, časopisy abecedne podľa názvu. Fond má cca 2000 knižničných jednotiek.

Služby čitárne:

  • prezenčné výpožičky literatúry,
  • víkendové výpožičky literatúry,
  • výpožičky aktuálneho ročníka časopisov,
  • návrat výpožičiek,
  • konzultačná služba, poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry pre seminárne a záverečné práce,
  • konzultačná služba, poradenstvo k registrácii publikačnej činnosti pre zamestnancov SPU,
  • samoobslužné kopírovanie a tlač (čiernobiela aj farebná),
  • samoobslužné skenovanie,
  • vybavovanie objednávok rešerší,
  • preberanie objednaných časopisov katedrami.

 

Priestory čitárne fotoobjektívom

Kontakty:

tel.: +421-37-6414 495

e-mail: slpk-citaren@uniag.sk