W(LAN) v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

V súlade s potrebami modernizácie služieb a požiadavkami na ich vyššiu kvalitu v rámci SlPK pri SPU, ako jeden z krokov, bolo zriadenie vlastných prístupových bodov bezdrôtového pripojenia k internetu v priestoroch prízemia a 1. poschodia budovy Slovenskej poľnohospodárskej knižnice na Štúrovej ul. 51. Okrem toho je k dispozícii pripojenie na akademickú sieť eduroam.

Pripojenie prostredníctvom vlastných mobilných zariadení môžu využívať používatelia a návštevníci SlPK a to plne v súlade s pravidlami pre prácu v počítačovej sieti SPU. O pomoc možno požiadať konzultačnú službu v priestoroch Univerzálnej študovne, 1. poschodie.

Bezdrôtové zariadenie (vrátane jeho HW a SW vybavenia):

  • podpora štandardu minimálne IEEE 802.11g s WPA2,
  • splnenie podmienok pre prácu v SPU LAN a  sieti SANET

Oprávnení používatelia:

  • študenti a návštevníci SPU,
  • hostia a spolupracovníci SPU,
  • doktorandi a pracovníci SPU.

Na kvalitu príjmu signálu má, žiaľ, negatívny plyv použitie kovových konštrukčných prvkov v priestoroch knižnice. Preto, v záujme kvalitného pripojenia na sieť, odporúčame umiestnenie zariadenia v čo najväčšej vzdialenosti od masívnych kovových prvkov ako sú schodiská, stropné preklady a pod.

Dostupné siete

  • wlanslpkspu (pre čitateľov a návštevníkov),
  • wlsalge (VIP externí hostia),
  • slpk (interná sieť pre personál),
  • eduroam.

 

Kontakt: slpk-rma@uniag.sk