W(LAN) v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Pripojenie prostredníctvom vlastných mobilných zariadení môžu využívať čitatelia a návštevníci SlPK v súlade s pravidlami pre prácu v počítačovej sieti SPU. O pomoc možno požiadať konzultačnú službu v priestoroch Univerzálnej študovne, 1. poschodie.

Bezdrôtové zariadenie (vrátane jeho HW a SW vybavenia):

  • podpora štandardu minimálne IEEE 802.11g s WPA2,
  • splnenie podmienok pre prácu v SPU LAN a  sieti SANET

Oprávnení používatelia:

  • čitatelia SlPK, študenti a návštevníci SPU,
  • hostia a spolupracovníci SPU,
  • doktorandi a pracovníci SPU.

Na kvalitu príjmu signálu má na niektorých miestach, žiaľ, negatívny plyv použitie kovových konštrukčných prvkov v priestoroch knižnice. Preto, v záujme kvalitného pripojenia na sieť, odporúčame umiestnenie zariadenia v čo najväčšej vzdialenosti od masívnych kovových prvkov ako sú schodiská, stropné preklady a pod.

Dostupné siete

  • wlanslpkspu (pre čitateľov a návštevníkov),
  • wlsalge (VIP externí hostia),
  • slpk (interná sieť pre personál),
  • eduroam.

Kontakt: slpk-rma@uniag.sk