Wageningen Academic Publishers

Wageningen Academic Publishers :: e-Books

Slovenská poľnohospodárska knižnica získala trvalý prístup k vybraným titulom e-kníh z produkcie nezávislého holandského vydavateľa Wageningen Academic Publishers. Vydavateľstvo je tematicky orientované najmä na oblasť prírodných vied a poľnohospodárstva.

Kúpa bola realizovaná financiami z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia v rámci projektu na rok 2016 "Kniha  — základ celoživotného vzdelávania".

Dostupná kolekcia 42 e-kníh (monografií, príručiek, zborníkov) je z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a súvisiacich spoločensko-vedných disciplín. Vybrané e-knihy vyšli prevažne v rokoch 2014-2016.

Prístup k plným textom kníh je na základe platnej licenčnej zmluvy medzi poskytovateľom kolekcie a univerzitou. Z tohto dôvodu je prístup kontrolovaný IP adresami, t.j. funguje iba v rámci počítačovej siete SPU. V prípade záujmu o prácu s kolekciou mimo počítačovej siete SPU v Nitre, môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN. Celý obsah kolekcie e-kníh (vrátane jednotlivých častí týchto dokumentov), je chránený autorskými právami. Oprávnení používatelia môžu e-knihy stiahnuť vcelku alebo po jednotlivých častiach, môžu si vytvoriť tlačenú alebo elektronickú kópiu pre osobnú potrebu.

Tituly sú voľne dostupné k stiahnutiu v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity za dohodnutých licenčných podmienok z webovej stránky vydavateľa.

Zoznam titulov e-kníh

 1. Applied equine nutrition and training : Equine NUtrition and TRAining COnference (ENUTRACO) 2015, eISBN 978-90-8686-818-6.
 2. Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, eISBN 978-90-8686-799-8.
 3. Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, eISBN978-90-8686-816-2.
 4. Cattle husbandry in Eastern Europe and China, eISBN 978-90-8686-785-1.
 5. Coffee certification in East Africa: impact on farms, families and cooperatives, eISBN 978-90-8686-805-6.
 6. Consuming mobility, e-ISBN 978-90-8686-794-3.
 7. Design of human nutrigenomics studies, eISBN 978-90-8686-672-4.
 8. Developmental work research: A tool for enabling collective agricultural innovation, eISBN 978-90-8686-819-3.
 9. Envisioning a future without food waste and food poverty, eISBN 978-90-8686-820-9.
 10. Farm animal proteomics 2014: proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4th Meeting of Working Groups..., eISBN 978-90-8686-810-0.
 11. Farm health and productivity management of dairy young stock, eISBN 978-90-8686-694-6.
 12. Food, diversity, vulnerability and social change : research findings from insular Southeast Asia, eISBN 978-90-8686-671-7.
 13. From agricultural to food law : the new scenario, e-ISBN 978-90-8686-801-8.
 14. Handbook of diet and nutrition in the menstrual cycle, periconception and fertility, eISBN 978-90-8686-767-7.
 15. Handbook of dietary and nutritional aspects of bottle feeding, eISBN 978-90-8686-777-6.
 16. Handbook of eggs in human function, eISBN 978-90-8686-804-9.
 17. Handbook of public health in natural disasters : nutrition, food, remediation and preparation, eISBN 978-90-8686-806-3.
 18. Indirect calorimetry : techniques, computations and applications, eISBN 978-90-8686-809-4.
 19. Industrial, medical and environmental applications of microorganisms : current status and trends, eISBN 978-90-8686-795-0.
 20. Intergenerational learning and transformative leadership for sustainable futures, eISBN 978-90-8686-802-5.
 21. Intestinal health : key to maximise growth performance in livestock, eISBN  978-90-8686-792-9.
 22. Know your food : food ethics and innovation, eISBN 978-90-8686-813-1.
 23. Mutagenesis : exploring genetic diversity of crops, eISBN 978-90-8686-796-7.
 24. Mutagenesis : exploring novel genes and pathways, eISBN 978-90-8686-787-5.
 25. Precision agriculture '15, eISBN 978-90-8686-814-8.
 26. Precision dairy farming 2016, eISBN 978-90-8686-829-2.
 27. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management, eISBN 978-90-8686-815-5.
 28. Proceedings of the 48th Congress of the International Society for Applied Ethology : moving on, eISBN 978-90-8686-797-4.
 29. Proceedings of the 49th Congress of the International Society for Applied Ethology : ethology for sustainable society, eISBN 978-90-8686-817-9.
 30. Proceedings of the 6th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at the Farm and Group Level, eISBN 978-90-8686-798-1.
 31. Profiting from external knowledge : how firms use different knowledge acquisition strategies to improve their innovation performance, eISBN 978-90-8686-655-7.
 32. Quality and risk management in agri-food chains, ISBN 978-90-8686-789-9
 33. Ruminant physiology, ISBN 978-90-8686-119-4
 34. Rural development and the roles of knowledge and expertise, ISBN 978-90-8686-812-4
 35. Rural protest groups and populist political parties, ISBN 978-90-8686-807-0
 36. Sustainable agroecosystems in climate change mitigation, ISBN 978-90-8686-788-2
 37. Sustainable food consumption, ISBN 978-90-8686-811-7
 38. The acute poorly performing sport horse, ISBN 978-90-8686-072-2
 39. The gestating and lactating sow, ISBN 978-90-8686-803-2
 40. The great diversity, ISBN 978-90-8686-786-8
 41. The new equine economy in the 21st century, ISBN 978-90-8686-824-7
 42. Trends in game meat hygiene, ISBN 978-90-8686-790-5

 


Kontaktná osoba
Ing. Katarína Šimončíková, tel. +421-37-641 5033, e-mail: katarina.simoncikova@uniag.sk