Výpožičky

V knižnici je k dispozícií viac ako 550 000 tlačených publikácií. Väčšina z nich je uložená v sklade a výpožičky sa objednávajú cez online katalóg.

Nie všetky staršie publikácie (najmä s rokom vydania nižším ako 1970) sú spracované v online katalógu. Ich vyhľadanie v lístkovom katalógu sprostredkuje konzultačná služba.

Výpožičky zo študovne na Štúrovej 51 sa realizujú na základe žiadanky alebo voľným výberom. Výpožičky v čitárni sa realizujú len voľným výberom. Vyžiadané dokumenty na základe žiadanky cez online katalóg je možné prevziať najneskôr do 5 dní od dátumu vystavenia žiadanky.

Výpožičky v čitárni sa realizujú len voľným výberom.

Ak je publikácia požičaná, možno si ju cez online katalóg rezervovať. Ak sa v katalógu vôbec nenachádza, možno po prihlásení do konta, navrhnúť jej kúpu.

Výpožičky publikácií môžu byť

 • absenčné (domov, resp. mimo budovy knižnice)
 • prezenčné (len v knižnici)
 • e-výpožičky (e-knihy Flexibooks, e-knihy ProQuest Ebook Central).

Výpožičky mimo budovy knižnice (absenčné)

 • učebnice a skriptá na 186 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 2 krát, ak na titul nie je rezervácia,
 • knihy, mapy, CD/DVD na 30 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 3 krát, ak na titul nie je rezervácia,
 • vybrané publikácie zo študovne na Štúrovej so žltým štítkom na týždeň, predĺženie výpožičky je možné maximálne 1 krát, ak na titul nie je rezervácia,
 • vybrané publikácie zo študovne na Štúrovej s červeným štítkom na víkend / sviatok, predĺženie a rezervácia výpožičky nie sú možné,
 • publikácie z Čitárne na Tr. A. Hlinku na týždeň (7 dní), predĺženie výpožičky je možné maximálne 1 krát,
 • čísla periodík aktuálneho ročníka (nezviazané) na 14 dní.

Výpožičky na týždeň sa realizujú na základe žiadanky alebo voľným výberom.

Výpožičky na víkend si možno vypožičať po 12.00 h posledný pracovný deň pred víkendom alebo sviatkom a vrátiť najneskôr prvý pracovný deň po víkende alebo sviatku.

Výpožičky len v knižnici (prezenčné)

 • viazané periodiká,
 • konzervačné exempláre dokumentov s poľnohospodárskou tematikou,
 • špeciálna literatúra  – vedecko-kvalifikačné práce, záverečné práce a výskumné správy,
 • normy.

Počet výpožičiek pre študentov a zamestnancov SPU je maximálne 30, pre iných používateľov maximálne 10.

Pri absenčných výpožičkách možno využiť službu doručenia kníh poštou (Slovenská pošta, a. s.).

Výpožičné lehoty možno sledovať a predlžovať cez konto čitateľa. V prípade zabudnutia hesla je k dispozícii mechanizmus zmeny hesla (Prihlásenie :: Zmena hesla), ktorý je podmienený uvedením platnej e-mailovej adresy v údajoch čitateľa. Predlžovať výpožičné lehoty je možné len u absenčných výpožičkách na 186 alebo 30 dní.

Knižničný systém automaticky generuje upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty 5 dní vopred,  upomienky a poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Upozornenia a upomienky sa posielajú e-mailom, 4. upomienka aj poštou.

Vypožičané knihy je možné vrátiť:

 • osobne v hlavnej budove knižnice na Štúrovej 51 alebo v čitárni na Tr. A. Hlinku,
 • prostredníctvom boxu na vrátenie kníh, ktorý je umiestnený pri bočnom vchode do hlavnej budovy vpravo, t. j. pri vstupe k výťahu,
 • poštou (odporúčame poslať ako doporučenú zásielku) na adresu Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra.

 

Kontakt

Výpožičný pult: slpk-vypozicky@uniag.sk, +421-37-652 3337, 641 5036

Študovňa (Štúrova ul. 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-641 5038

Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2): slpk-citaren@uniag.sk,  +421-37-641 4495