Výpožičky na týždeň

Výpožičky publikácií z fondu SlPK na týždeň sú k dispozícii tak na Štúrovej 51, ako aj v čitárni na Tr. A. Hlinku.

Publikácie zo študovne na Štúrovej 51 si možno požičať domov na týždeň (7 dní) v prípadoch, kedy sú označené žltým štítkom. Výpožičky sa realizujú na základe žiadanky alebo voľným výberom.

Pre výpožičky na týždeň platia nasledovné podmienky:

  • označenie publikácií žltým štítkom,
  • požičanie maximálne 5 publikácií na jeden týždeň,
  • upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty sa generuje 5 dní pred jej uplynutím,
  • predĺženie výpožičnej lehoty  je možné 1 krát, ak na daný titul nie je rezervácia,
  • vrátenie osobne (nie prostredníctvom boxu na vrátenie kníh) počas otváracích hodín.

Publikácie z čitárne na Tr. A. Hlinku si možno požičať domov na týždeň výhradne iba voľným výberom, t. j. osobne. Rezervácia na ne nie je možná.

 

Upomienky pre výpožičky na týždeň sa generujú v kratších časových intervaloch a len 4. upomienka je doručená poštou:

1. upomienka - 2. deň po uplynutí doby výpožičky,

2. upomienka - 7. deň po uplynutí doby výpožičky,

3. upomienka - 14. deň po uplynutí doby výpožičky,

4. upomienka / riaditeľská - 28. deň po uplynutí doby výpožičky.

Poplatky za upomienky podľa cenníka služieb.

 

Kontakty

Výpožičný pult (Štúrova 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-6523 337

Študovňa (Štúrova 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-6414 977