Virtuálna študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou. CVTI SR zdigitalizovalo publikácie a poskytuje softvér MediaINFO. 

Digitalizované publikácie sú prístupné len v počítačovej sieti SPU v Nitre. Texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť. Kontrolovaný prístup umožňuje prostredie MediaINFO. Linky na plné texty jednotlivých titulov sú aj v online katalógu knižnice.

Pozor!

Virtuálna študovňa je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR, preto ak v prostredí MediaINFO zrušíte všetky filtre, zobrazia sa digitalizované publikácie všetkých účastníkov  projektu -  CVTI SR a  UPJŠ v Košiciach.  Tieto publikácie sú však v počítačovej sieti SPU plnotextovo dostupné iba výberovo (t. j. iba tie, ktoré má SlPK vo svojom fonde). Pre prístup mimo siete SPU (práca z domu a pod.) možno využiť aj službu TuKAN.

Upozorňujeme používateľov, že dočasne sú nedostupné niektoré tituly z ekonómie, ktoré boli súčasťou zdieľanej kolekcie so Slovenskou ekonomickou knižnicou. Zoznam titulov uvedený nižšie nie je teda v zhode s aktuálnou situáciou. SlPK tento problém rieši a predpokladáme opätovné sprístupnenie publikácií v priebehu najbližších dní. Za problém sa ospravedlňujeme.

Pre návrat do Virtuálnej študovne Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU treba použiť ponuku „Virtuálne študovne“ na hornej lište.

Zoznam titulov podľa vedných oblastí

Vstup do virtuálnej študovne 


Informácia k ďalším možnostiam dostupnosti online študijných materiálov mimo Virtuálnej študovne SlPK

Mimo prostredia Virtuálnej študovne SlPK sú niektoré tituly učebníc a skrípt, vrátane titulov, ktoré sú chránené heslom (heslo poskytujú na požiadanie autori) dostupné prostredníctvom <dl>SlPK (Digitálnej knižice SlPK). Časť publikácií nie je zaradená v online katalógu SlPK.