Víkendové výpožičky

Vybrané knihy a skriptá zo študovne a čitárne si možno požičať domov na víkend.

Pre víkendové výpožičky platia nasledovné podmienky

  • maximálne 5 publikácií na jeden víkend
  • vypožičanie po 12.00 h posledný pracovný deň pred víkendom
  • vrátenie najneskôr do 12.00 h prvý pracovný deň po víkende alebo sviatku
  • výpožičnú lehotu nemožno predĺžiť

Pozor! Prvá upomienka sa vygeneruje hneď na druhý deň po uplynutí doby výpožičky a každá ďalšia nasledujúci deň.

Poplatky za upomienky podľa cenníka služieb.

 

Kontakt

Výpožičný pult: slpk-vypozicky@uniag.sk,  037/6415 036, 037/652 3337

Študovňa (Štúrova ul. 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  037/641 5038

Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2):  slpk-citaren@uniag.sk,  037/641 4495