Upcyklovať knihy?

Upcyklovanie kníh -- Prečo dať knihám druhú šancu

Likvidovať knihy je pre väčšinu z nás veľmi ťažké. Pociťujeme k nim rešpekt a nevieme si predstaviť, že by sme ich iba tak vyhodili do kontajnera.

V knižnici ponúkame možnosť rozumne naložiť s knihami, ktoré už nie sú potrebné. Prineste ich k nám, je jedno aké množstvo (aj jednu). Vytriedime ich a nájdeme im nové uplatnenie.

Čo s nimi urobíme?

  • Relevantné zaradíme do fondu knižnice.
  • Darujeme partnerským inštitúciám aj jednotlivcom cez náš web a sociálne siete,
  • Ponúkneme ako materiál na výrobu dekorácií, napríklad pre študentov alebo umelcov,
  • Nepoužiteľné dáme recyklovať.

Knihy môžete priniesť do čitárne na Tr. A. Hlinku, do hlavnej budovy knižnice na Štúrovej 51, poslať poštou na našu adresu: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra

Kontakty

Sandra Sitárová ::  sandra.sitarova@uniag.sk  ::  +421-37-6415 036

Ing. Katarína Šimončíková  ::  katarina.simoncikova@uniag.sk  ::  +421-37-6415 033