Služba TuKAN

TuKAN :: Tunel K Akademickému Netu

HowTo k TuKANovi na blogu: https://prestudentovspu2.wordpress.com/2018/10/05/ako-na-vzdialeny-pristup-alebo-co-s-tukanom/

Služba TuKAN je určená pre zabezpečenie vzdialeného prístupu k licencovaným informačným zdrojom (databázam ako napr. WoS, SpringerLINK ...), nie je určený na prístup do výpožičného systému SlPK (online katalóg/bibliografická databáza). Vzdialeným prístupom sa rozumie autorizovaný (legitímny) prístup k elektronickým infomačným zdrojom s licenciami pre oprávnených používateľov mimo siete SPU v Nitre (fyzicky sa prihlasujúcich do databáz mimo priestorov SPU v Nitre, t.j. napríklad z domu).

Upozornenie: Študenti SPU, ktorí sú pripojení do siete internet v študentských domovoch (zásuvka/wifi/eduroam) sú fyzicky v sieti SPU, pre prácu s databázami sa nemusia autentifikovať cez proxy server (hlásiť do TuKANa).

Vzdialený prístup k informačným zdrojom SlPK pri SPU v Nitre poskytuje knižnica používateľom na požiadanie. Podmienkou je vyplnenie a odoslanie registračného formulára. Oprávnené žiadosti sú štandardne spracovávané do 2 pracovných dní po odoslaní (t.j., dva dni po najbližšom prvom pracovnom dni, nie po odoslaní žiadosti).

Po spracovaní požiadavky odoslanej prostredníctvom registračného formulára obdrží oprávnený žiadateľ na zadaný e-mail detailné informácie o ďalšom postupe (nastavenia, prihlasovacie údaje). Prihlasovacie údaje sú neprenosné! Ich zadanie vyžaduje systém až pri pokuse vstúpiť do licencovaného informačného zdroja (obr. 1. a obr. 2). Overenie sa vyžaduje pri prvom vstupe. Neodporúčame zapamätanie hesla. Po ukončení práce odporúčame vrátiť sieťové nastavenia do pôvodnej podoby a podmienky prístupu nastavovať vždy iba v prípade potreby práce s databázami.

Prístup k elektronických informačným zdrojom na webe SlPK

Prihlásenie do elektronického zdroja cez službu TuKAN

Žiadosti s neplatnými/neoveriteľnými údajmi, respektíve v prípade, kedy môže nastať rozpor s podmienkami prístupu k databázam, nebudú ďalej spracované (bez odpovede žiadateľovi)! Ak si používateľ nie je istý aké e-mailové adresy používa, najlepšie je použiť univerzitný alias.

Oprávnení používatelia (žiadatelia):

  • zamestnanci SPU,
  • študenti SPU v dennej aj externej forme,
  • hostia/návštevníci na pobyte na SPU,
  • registrovaní čitatelia SlPK.

Po schválení registrácie administrátorom budú žiadateľovi zaslané pokyny s prihlasovacími údajmi a krátkym informačným materiálom. Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť správne kontaktné údaje (v zmysle pokynov o overiteľnosti údajov). Žiadosti s neplatnými/neoveriteľnými údajmi nie sú spracovávané a zostávajú bez odpovede.

Základnou podmienku registrácie/zaslania identifikačných údajov je možnosť overenia údajov o žiadateľovi (vrátane kontaktných) v profile zamestnanca/študenta/návštevníka SPU na is.uniag.sk, resp. v knižnično-informačnom systéme SlPK.

Podmienky pre prácu formou vzdialeného prístupu:

Neodporúčame Vám používanie malých zariadení (mobilov/tabletov) s EIZ. Efektívna práca s EIZ je, podľa našich skúseností, možná skôr z PC/NB...

Kontakt :: Informácie

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. Tel.:+421-37-6415 043, e-mail: slpk-tukan@uniag.sk