Týždeň slovenských knižníc 28.2. - 6.3.2022

Týždeň slovenských knižníc 2022 :: Upútavka

Po roku je tu opäť celoslovenské podujatie, na ktoré čakajú mnohí čitatelia a používatelia knižníc.

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 28.2. – 6. 3. 2022 pod známym spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Nemení sa ani základný cieľ - pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Čo je však späté iba s rokom 2022 je tematické zameranie - zelené knižnice.

A tak ako každý rok, aj v roku 2022, sa svojou vlastnou "troškou do mlyna" či skôr "do zelenej ponuky"  zapája aj Slovenská poľnohospodárska knižnica:

Rámcový program TSK 2022 v SlPK (Infoleták PDF)

Výstava EKO ďalej? :: Výstava kníh z fondu knižnice s cieľom priblížiť čitateľom literatúru, ktorá sa tematicky dotýka  vybraných cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Výberová kolekcia publikácií je inštalovaná v priestoroch hlavnej budovy na Štúrovej 51 a v čitárni na Tr. A. Hlinku 2.

Online EKO (knihy) ::  Výber e-kníh s témou ochrany životného prostredia

Čitateľom knižnice na celý rok za 1 euro :: Registrácia / predĺženie členstva formou osobnej návštevy prevádzok knižnice

 • v hlavnej budove knižnice na Štúrovej ulici č. 51
 • v čitárni pod aulou na Tr. A. Hlinku 2.

alebo  online

 • vyplnením predregistračného formulára, uhradením registračného poplatku 1 EUR bankovým prevodom a poslaním dokladu o úhrade na slpk-vypozicky@uniag.sk sa žiadateľ stáva riadnym používateľom knižnice na 365 dní. Knižnica pri jeho prvej osobnej návšteve bude požadovať predloženie občianskeho preukazu, príp. porovnateľného dokladu a podpísanie prihlášky používateľa
 • poslaním dokladu o úhrade 1 EUR za predĺženie registrácie na slpk-vypozicky@uniag.sk , bude príslušnému čitateľovi registrácia predĺžená o  rok.

Registráca / predĺženie registrácie bude ukončene až po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

 • IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247
 • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
 • Špecifický symbol:  1211
 • Poznámka: Registrácia / Predĺženie registrácie

Upcyklovať knihy? :: Ako dať knihám druhú šancu

Online konzultácie na aktuálne témy (rezervácia termínu prostredníctvom formulára)

 • Pre študentov :: Urobte si s nami rešerš
 • Pre doktorandov :: Web of Science, Scopus a hodnotenie časopisov
 • Pre všetkých :: Knovel - nielen vyhľadávanie zdrojov

Týždeň slovenských knižníc 2022 :: Baner