Týždeň slovenských knižníc 2021

Napriek nie ľahkej situácii, ktorú prežívame všetci v dôsledku pandémie covid-19 už takmer rok, snažia sa knižnice aj na Slovensku podávať pomocnú ruku spôsobom, ktorý im je najbližší. Prostredníctvom knihy...

V termíne od 1. marca do 7. marca 2021 bude prebiehať už 22. ročník celoslovenského podujatia, ktoré od svojho začiatku sleduje cieľ pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rozmanitého spektra aktivít a podujatí. Bariérou nebudú ani zatvorené dvere. A už vôbec nie nejaké dva metre... Nie je to ľahké, ale spoločne to určite dokážeme. Spoločne spojíme "čo chceme" s "ako môžeme". Takže - "Spojte sa s knižnicou online a..."

Aktivity knižnice v rámci TSK 2021 :: Plagát (PDF)

Buďte členom našej knižnice... za polovicu...

Postup pre nových používateľov

 1. Predregistrujte sa online cez formulár.
 2. Platbu za registráciu/predregistráciu uhraďte podľa pokynov nižšie.
   • IBAN SK 40818 0000000 70000 66247
   • Variabilný symbol:  Študenti SPU pri predregistrácii uvedú číslo z UIS. Ostatní predregistrovaní (študenti mimo SPU, iní) variabilný symbol neuvádzajú
   • Špecifický symbol:  1211
 1. Výška poplatku predregistrácie s 50% zľavou je pre študentov 2,50 €, pre dôchodcov a ZŤP 1,50 €, iných 3,50 €.
 2. Potvrdenie o bankovom prevode pošlite mailom na slpk-vypozicky@uniag.sk.
 3. Členom knižnice sa stávate na 365 dní.
 4. Vyhľadajte si literatúru v našom katalógu a príďte si po ňu.
 5. Pri jej prevzatí bude online registrácia dokončená.

Postup už pre zaregistrovaných používateľov

V prípade končiacej sa platnosti registrácie, môžete registráciu taktiež predĺžiť so zľavou.

Platbu za registráciu uhraďte v termíne 1.-7. 3. 2021 s 50% zľavou na účet knižnice:

   • IBAN SK 40818 0000000 70000 66247
   • Variabilný symbol:  Študenti SPU pri predregistrácii uvedú číslo UIS. Ostatní predregistrovaní a pri predĺžení registrácie variabilný symbol neuvádzajú
   • Špecifický symbol:  1211

Výška poplatku za predĺženie registrácie s 50% zľavou je pre študentov 2,00 €, pre dôchodcov a ZŤP 1,50 €, iných 3,00 €. Potvrdenie o bankovom prevode pošlite mailom na slpk-vypozicky@uniag.sk. Členom knižnice sa stávate opäť na 365 dní.


Knihy Vám pošleme domov

Ak nemôžete prísť do knižnice, ale potrebujete si požičať knihy, môžete využiť našu novú službu doručenia objednaných kníh priamo na udanú adresu. Služba je spoplatnená podľa miesta doručenia. V rámci mesta Nitra bude rozvoz realizovaný do 2 až 3 dní od objednania za 1,50 €, do jedného pracovného dňa za 3 €. Pre Nitru - okres zaplatíte podľa vzdialenosti (1 km / 0,15 €). Mimo okres Nitra je daná jednotná cena 9 EUR. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky mimo mesta Nitra v najbližší piatok-sobotu.

Potrebné je urobiť nasledovné kroky:

 1. Vytvoriť žiadanku / žiadanky cez katalóg knižnice.
 2. Napísať mail na slpk-vypozicky@uniag.sk, že chcete doručiť objednané knihy kuriérom, pričom uvediete celé meno, presnú adresu a telefónny kontakt. Poslaním mailu vyjadríte súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov tretej strane, kuriérskej spoločnosti.
 3. Knižnica zadané žiadanky vyhľadá a upovedomí mailom objednávateľa, že zásielka je pripravená.
 4. Zadať platbu bezhotovostným bankovým prevodom na úhradu príslušnej sumy za zrealizovanie služby :
  • IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247
  • Špecifický symbol: 1211
  • Variabilný symbol: študenti SPU uvedú číslo študenta
 1. Poslať potvrdenie o bankovom prevode mailom na slpk-výpožičky@uniag.sk, na základe ktorého knižnica odovzdá kuriérovi zásielku k doručeniu.
 2. O doručení zásielky nás informujte. Výpožičky kníh budete mať evidované v konte s príslušným dátumom návratu.
 3. Návrat kníh zrealizujete osobne, prípadne ich pošlete späť poštou či kuriérom na vlastné náklady.

Dajte tip na dobrú knihu

Knižnica získala financie na nákup literatúry vďaka schválenému projektu Fondom na podporu umenia. Našim cieľom je doplniť ponuku knižnice čo najžiadanejšími knihami, a tak sa obraciame na Vás, aby ste nám pomohli pri ich výbere. Stačí vyplniť krátky formulár.


Týždeň slovenských knižníc 2021 :: Fotogaléria 1

Týždeň slovenských knižníc 2021 :: Fotogaléria 2

Týždeň slovenských knižníc 2021 :: Fotogaléria 3