Študovne

Návštevníkom knižnice sú k dispozícii:

  • Univerzálna študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie)
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2,
  • Malá študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie, vstup cez univerzálnu študovňu)

Väčšia časť fondu univerzálnej študovne a čitárne sa dá požičať v režime absenčnej výpožičky cez online katalóg (t. j. na 30 a 186 dní alebo na týždeň, prípadne víkend). Bližšie informácie u konzultačnej služby alebo v online katalógu v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“.