Študovne

Návštevníkom knižnice sú k dispozícii:

  • Univerzálna študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie)
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2,
  • Malá študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie, vstup cez univerzálnu študovňu)

Literatúra v študovniach je určená na prezenčné vypožičiavanie (štúdium v priestoroch študovne), časť fondu Univerzálnej študovne sa požičiava v režime štandardnej výpožičky, 3 dňovej a 7 dňovej výpožičky alebo víkendovej výpožičky. Bližšie informácie u konzultačnej služby alebo v online katalógu v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“.