Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.

 


Človek, pohyb a medicína vo svojich mnohorakých podobách...

Od 1.5.2021 do 30.6.2021 ponúkajú dvaja globálni lídri v oblasti literatúry zameranej na fyzické aktivity človeka a medicínu prístup ku kolekciám svojich zdrojov.

Kolekcia časopisov Human Kinetics predstavuje 26 titulov zameraných na rôzne oblasti a kontexty fyzickej aktivity človeka, športovania, tréningových činností, výskumu v oblasti športovej vedy atď. Publikované informácie sú určené širokému spektru adresátov, od profesionálov až po aktívnych či rekreačných športovcov.  Prístup je zabezpečený v rámci siete SPU, vrátane vzdialeného prístupu (služba TuKAN).

Adresa: https://journals.humankinetics.com/

Kolekcia zdrojov z produkcie NEJM Goup Massachusetts Medical Society ponúka:

Prístup je zabezpečený v rámci siete SPU, vrátane vzdialeného prístupu (služba TuKAN).


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk

Posledná úprava:: 2021-05-10