Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.


Wiley Online Books

Od 1.6.2022 do 30.6.2022 majú používatelia na SPU v Nitre otvorený prístup do kolekcie elektronických kníh vydavateľstva Wiley (22 000+). Prístup je možný iba v rámci siete SPU, resp. prostredníctvom vzdialeného prístupu (služba TuKAN).

Prístup: https://onlinelibrary.wiley.com/

Základné informácie o kolekciách a zoznamy titulov v jednotlivých skupinách: https://www.wiley.com/learn/librarysolutions/online-books.html

Wiley Online Books Subjects

Krátka používateľská príručka (PDF).

 


K dispozícii sú aj ďalšie zdroje z našej štandardnej ponuky licencovaných aj voľne dostupných databáz a informačných zdrojov

 


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk alebo slpk-tukan@uniag.sk (technická podpora)

Posledná úprava:: 2021-12-10