Nielen staré umelecké diela sú vzácne...

V roku 2016 sme na našich stránkach (a vo fonde) predstavili netradičnú a najmä zaujímavú publikáciu autorského kolektívu Andrea Uherková a Bruno Jakubec pod názvom Staré sorty sú „in”: staré a krajové odrody jabloní a hrušiek v kuchyniach, na záhradách a v krajine : učebné texty s metodickými listami. Dnes ponúkame (so súhlasom autorov priamo z nášho digitálneho archívu) ich ďalšie spoločné autorské dielo nielen s netradičným obsahom, ale aj názvom: 50 na 50. Atlas starých odrôd jabloní a hrušiek. Ide o II. prepracované vydanie, vydavateľom je Technická univerzita vo Zvolene, publikácia vyšla v rámci Projektu školských ovocných sadov - SadOVO v roku 2018. ISBN 978-80-228-3144-4.

50 na 50. Atlas starých odrôd jabloní a hrušiek :: Obálka 50 na 50. Atlas starých odrôd jabloní a hrušiek :: Obsah

50 na 50. Atlas starých odrôd jabĺk 50 na 50. Atlas starých odrôd jabĺk :: Ukážka

50 na 50. Atlas starých odrôd hrušiek 50 na 50. Atlas starých odrôd hrušiek :: Ukážka

 

Plné text boli prevzatý z webových stránok Projektu školských ovocných sadov - SadOVO. Pôvodné umiestnenie súborov:

https://www.sadovo.sk/detail.php?mn_post=13