Rôzne :: Aktuality SlPK

Od 3.5.2021 prechádza knižnica do štandardnej prevádzky výpožičných služieb a študovne na Štúrovej 51 (denne od 8:00 do 16:00). Čitáreň na Tr. A. Hlinku (areál SPU) je otvorená iba pre zamestnancov SPU.