Rôzne :: Aktuality SlPK

Bližšie informácie o tom, ako poskytuje svoje služby knižnica počas letných mesiacov nájdete na našich stránkach leto v SlPK...