ProQuest Ebook Central

Kolekcia e-kníh je dostupná na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/uniag-ebooks v rámci siete SPU v Nitre, vrátane služby vzdialeného prístupu (TuKAN). Nakoľko ide o kombináciu prístupu licencovaného elektronického informačného zdroja a trvalej expozície (8 titulov), majú knihy osobitne získané kúpou špecifické podmienky prístupu k obsahu. Bližšie informácie: pokyny pre používateľov.

Po vytvorení osobného účtu používatelia môžu vkladať záložky, poznámky alebo zvýrazňovať text v e-knihách. Návody a propagačné materiály: http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=1321

Konzultácie: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk