Projekty s dotáciou Fondu na podporu umenia

Logo FPÚ

Rok 2022 :: Projekt "Aktuálna literatúra pre moderné vzdelávanie“

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2022

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 3 800 EUR.

Z pridelených prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 210 kn. j. / 120 titulov.

Z toho tvoria:

 • Slovenské prírastky – 145 kn. j. / 81 titulov
 • Zahraničné prírastky – 65 kn. j. / 39 titulov

Kúpa bola realizovaná z hľadiska druhu dokumentu nasledovne:

 • Vysokoškolské učebnice 67 kn. j. / 38 titulov
 • Monografie 78 kn. j. / 45 titulov                           
 • Iné tlačené dokumenty 65 kn. j. / 37 titulov

Povinnosť vyčleniť minimálne 20 % z celkovej dotácie (z celkovej sumy 3 800 EUR to predstavuje sumu 760 EUR) na nákup kníh vydaných s podporou FPU bola splnená - zakúpených bolo 36 kn. j. za 762,03 EUR. (prír. č. 681009-681040, 681460-681463).

SlPK nevznikla povinnosť podieľať sa na finančnom zabezpečení realizácie projektu formou povinného spolufinancovania. Kúpa bola realizovaná v mesiacoch november 2022 až apríl 2023. Všetky zakúpené publikácie sú označené logom FPU.

Zoznam titulov zakúpených z finančných prostriedkov FPU 2022 (všetky knihy)

Zoznam zakúpených titulov vydaných s podporou FPU

 


Logo FPÚ

Rok 2021 :: Projekt „Knižnica ako podporná platforma pre kreatívne centrum

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2021

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 4 000 EUR.

Z pridelených finančných prostriedkov SlPK zakúpila  238 kníh. Všetky sú označené logom FPU.

Slovenská poľnohospodárska knižnica sa zmluvne zaviazala spolufinancovať realizáciu projektu vo výške najmenej 450 EUR. Z vlastných finančných zdrojov kúpila 32 kn. j. za 583,23 EUR.

Zoznam titulov zakúpených z finančných prostriedkov FPU 2021 (všetky knihy)

Zoznam titulov zakúpených z finančých prostriedkov SlPK

 


Logo FPÚ

Rok 2020 :: Projekt „Buď IN v knižnici“

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2020

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 8 000 EUR.

Z prostriedkov FPU sme kúpili celkom 498 kn. j. Počet titulov – 281.

Z toho:

 • slovenské prírastky – 245 kn. j. / 152 titulov
 • zahraničné prírastky – 253 kn. j. / 129 titulov

Prírastky podľa druhu dokumentu:

 • skriptá 13 kn. j. / 7 titulov VŠ
 • učebnice 48 kn. j. / 25 titulov I
 • iné tlačené dok. 437 kn. j. / 239 titulov

Knižnici zo zmluvy vyplynula povinnosť vyčleniť minimálne 20 % z celkovej dotácie (1 600 EUR) na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktorá bola splnená. Bolo kúpených 105 kn. j. (pr. č. 673724-673725, 673766-673773, 673924-673933, 674158-674217, 674267, 674355-674366, 674385-674386). Kúpa bola realizovaná v mesiacoch apríl - jún 2020.

Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPU.

Zoznam titulov zakúpených s podporou FPU 2020

 


Rok 2018 :: Projekt „Kvalitné knihy pre kvalitné vzdelanie“

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2018

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 5 000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 370 kn. j. Počet titulov - 213.

Z toho:

 • slovenské prírastky – 200 kn. j. / 123 titulov
 • zahraničné prírastky – 170 kn. j. / 90 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

 • Skriptá                      10 kn. j. / 6 titulov
 • VŠ učebnice            55 kn. j. / 25 titulov
 • Iné tlačené dok.     305 kn. j. / 182 titulov
 • E-dokumenty            0 kn. j. / 0 titul (DVD)
 • Online dokumenty  0 kn. j. / 0 titul (e-kniha dostupná online)

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2018. Knižnici zo zmluvy vyplynula povinnosť zúčastniť sa na spolufinancovaní projektu sumou 300 EUR. Povinnosť vyčleniť minimálne 15 % z celkovej dotácie (750 EUR) na nákup kníh vydaných s podporou FPU sme splnili. Bolo kúpených 45 kn.j. / 40 titulov (pr. č. 662456-662457, 663330, 663337, 664073-664079, 664086-664087, 664133-664135, 664140, 664324-664348, 664479-664481) v sume 784,48 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch september 2018 - marec 2019. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPU.

Zoznam titulov zakúpených s podporou FPU 2018

 


 

Rok 2018 :: Projekt „Vzdelávanie na podporu digitálnych zručností knihovníkov“. Vzdelávací kurz pre pracovníkov akademických a verejných knižníc

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Tematické okruhy

 • Digitálna gramotnosť a zručnosti (nielen v knižniciach) :: Krátky úvod
 • Digitálne prostredie v marketingu knižníc
 • Digitálny obsah a autorské právo
 • Digitálne dokumenty v knižniciach: born digital dokumenty, digitalizácia (základné formáty digitálneho obsahu)
 • Tvorba digitálneho obsahu
 • Sociálne médiá
 • Exkurzia :: Digitalizačné centrum CVTI SR v Bratislave

Časový harmonogram

 • 12. a 13.9.2018
 • 19. a 20.9.2018
 • 27.9.2018

 

Niekoľko momentov z prednášok

Harmonogram

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.  ::  Digitálna gramotnosť a zručnosti (nielen v knižniciach)  ::  Prezentácia (PDF/0,8 MB)

Mgr. Tomáš Fiala  ::  Digitálny obsah a autorské právo (PDF/2,2 MB)

RNDr. Michal Černý, PhD.   ::   Kurátorství, sociální sítě, fotografie a něco navíc  :: Prezentácia k téme Sociálne médiá (PDF/2,5 MB)

Mgr. Hana Tulinská   ::   Kurz práce s informacemi :: Vzdelávací materiál online k téme Tvorba digitálneho obsahu

 


 

Rok 2017 :: Projekt „Nové vedomosti z nových kníh“ 

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2017

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 4000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 371 kn. j. (počet titulov 148).

Z toho:

 • slovenské prírastky – 241 kn. j. / 81 titulov
 • zahraničné prírastky – 130 kn. j. / 67 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

 • Skriptá                  102 kn. j. / 11 titulov
 • VŠ učebnice            60 kn. j. / 19 titulov
 • Iné tlačené dok.     209 kn. j. / 118 titulov
 • E-dokumenty           0 kn. j. / 0 titul
 • Online dokumenty     0 kn. j. / 0 titul

Pri akvizícii bola zároveň dodržaná povinnosť vyčleniť minimálne 10 % z celkovej dotácie na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Kúpených bolo7 kn. j. / 25 titulov (prír. č. 656834-656835, 658327-658328, 659351-659352, 659356-659376) v sume 406,66 EUR.

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2017: Zo zmluvy vyplynula knižnici povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektu sumou 220 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch október 2017 až marec 2018. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPU.

Zoznam zakúpených titulov.

 


 

Rok 2016 :: Projekt „Kniha – základ celoživotného vzdelávania“

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2016

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 6000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 313 kn. j. (počet titulov 187).

Z toho:

 • slovenské prírastky – 138 kn. j. / 72 titulov
 • zahraničné prírastky – 175 kn. j. / 115 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

 • Skriptá                      6 kn. j. / 3 titulov
 • VŠ učebnice            43 kn. j. / 25 titulov
 • Iné tlačené dok.     227 kn. j. / 123 titulov
 • E-dokumenty            2 kn. j. / 1 titul (DVD)
 • Online dokumenty  35 kn. j. / 35 titul (e-kniha dostupná online)

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2016: Zo zmluvy vyplynula knižnici povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektu sumou 320 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch september 2016 až január 2017. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPU.

Zoznam zakúpených titulov.