Predplatené online slovenské a české odborné časopisy

SlPK od r. 2024 ponúka na základe predplatného viaceré tituly slovenských a českých odborných časopisov nielen v tlačenej podobe ale aj online. Prístup k plným textom je prostredníctvom používateľského mena a hesla. Bližšie informácie a prístupové údaje sú k dispozícii na konzultačných pracoviskách v študovniach - študovňa Štúrova 51 a čitáreň Tr. A. Hlinku 2 alebo na slpk-casopisy@uniag.sk. Vstup do rozhrania konkrétneho čísla časopisu je cez online katalóg SlPK - vyhľadaný konkrétny titul (napr. Sady a vinice) - Podrobný zobrazovací formát - Čísla (viď obrázky nižšie).

Online tituly časopisov:

 • Dane a účtovníctvo v praxi
 • Farmář
 • Komunální technika
 • Mechanizace zemědělství
 • Náš chov
 • Naše pole
 • NexTech
 • Roľnícke noviny
 • Sady a vinice
 • Sme
 • Trend
 • Úroda
 • Veterinářství
 • Výživa a potraviny
 • Zahradnictví

Online katalóg SlPK :: Online časopisy

Obrázok 1: Identifikácia záznamu online verzie časopisu

Online katalóg SlPK :: Online časopisy

Obrázok 2: Prístup k plným textom jednotlivých čísel časopisu konkrétneho ročníka

 

Bližšie informácie:

 • Študovňa Štúrova 51: +421-37-641 5038, 5033 (slpk-vypozicky@uniag.sk)
 • Čitáreň Tr. A. Hlinku 2: +421-34-641 4495 (slpk-citaren@uniag.sk)
 • slpk-casopisy@uniag.sk