Odporúčané časopisy

Odporúčané časopisy pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na SPU v Nitre (verzia2_202402)

Odporúčame (nielen pri výbere časopisov zo zoznamu, ale pri hľadaní vhodného titulu na zaslanie rukopisu vo všeobecnosti) overiť si aktuálne scientometrické údaje (metriky) pre konkrétny titul, resp. jeho indexovanie v databáze Current Contents Connect. Ako na to (vrátane videa), nájdete v príspevku na našom blogu.

 

Zoznam odporúčaných časopisov z vydavateľstva Springer Nature s možnosťou bezplatne publikovať články v režime otvoreného prístupu (XLSX)

 

Vzhľadom na premenlivosť metrík odporúčame indexovanie, aktuálny kvartil alebo Impakt faktor časopisov v zoznamoch vždy overiť v príslušnej databáze.

Zoznamy boli spracované na základe údajov v Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Journal Citation Reports a zoznamu časopisov, ktorý je súčasťou transformačnej dohody medzi vydavateľstvom Springer Nature a CVTI SR v Bratislave.

Vedecké časopisy ustavične vznikajú a zanikajú, menia svoje zameranie aj charakter. V súčasnosti vychádza niekoľko desiatok tisíc titulov časopisov a preto nijaký zoznam nemôže byť kompletný ani univerzálny. Pri výbere neznámych časopisov na publikovanie odporúčame:

  • Vyberať si na publikovanie časopisy z relevantnej vednej oblasti.
  • Časopis sledovať ako čitateľ, získate obraz o kvalite príspevkov a zameraní.
  • Dôkladne preveriť ponuky na publikovanie aj recenzovanie, ktoré rozosielajú vydavatelia.
  • Pred publikovaním v neznámom vedeckom časopise sa nespoliehať na informácie z jeho webovej stránky, overiť údaje v databázach Web of Science, resp. JCR, SCImago, Scopus a pod.
  • V prípade pochybností kontaktovať Slovenskú poľnohospodársku knižnicu, ktorá preverí zastúpenie časopisu v ďalších databázach.

Kontakt

Mgr. Beáta Bellérová, PhD., beata.bellerova@uniag.sk, +421-37-641 4978