V knižnici mi chýba a navrhujem...

Vážení priatelia,

vítame Vás na stránkach, kde budeme zverejňovať podnety k tomu, čo Vám v našej knižnici chýba, kde máme rezervy, čo by sme mohli zlepšiť, alebo aj názory na to, čo robíme dobre a čo oceňujete.

Podnety možno napísať na anketové lístky, ktoré sú k dispozícii v študovniach, alebo ich možno odoslať aj elektronicky prostredníctvom formulára v tejto sekcii (Napíšte nám...).

Za podnety, návrhy, pripomienky (ale aj pochvaly) ďakujeme.

Čo ste nám už napísali?

  • Viac technickej literatúry (v čitárni na Tr. A. Hlinku)

Ponuka literatúry v čitárni je výrazne limitovaná priestorovou dispozíciou a, čiastočne, finančnými zdrojmi na nákup literatúry, napriek tomu sa však budeme snažiť doplniť dostupný fond o ďalšie tituly. Knižnica štandardne lez letné obdobie prehodnocuje tak ponuku svojich služieb, ako aj technické zázemie. V lete bude systémovo prehodnotený aj fond v čitárni a podniknú sa primerané kroky. Priebežne sa bude ponuka titulov však určite dopĺňať.

  • Viac počítačov s USB portami (v čitárni na Tr. A. Hlinku)

Každé zariadenie v čitárni má daný počet USB portov pre pripojenie externého média v závislosti od výrobcu, alebo od pripojených periférií (napr. skenery, tlačiarne a pod.). Voľné porty sú k dispozícii. Ak dôjde k poškodeniu portu, nemožno ho však už, žiaľ, nahradiť. Niekedy je systémový problém s načítaním externého média zapojeného cez USB port, čo môže súvisieť s vlastnosťami zariadenia, jeho poškodením a pod. Každé zariadenie má minimálne jeden port pre možné pripojenie externých médií.

  • Viac úložného priestoru (v čitárni na Tr. A. Hlinku)

V čitárni sú k dispozícii skrinky aj vešiaky, ale vzhľadom na dispozičné riešenie priestoru nemožno doplniť ďalšie možné vybavenie.

  • Bibliobox pre vracanie kníh (v čitárni na Tr. A. Hlinku)

Problém má niekoľko aspektov: cenové relácie biblioboxu, priestorové dispozície čitárne (potreba uskladniť vrátenú literatúru) a mechanizmus dopravy vrátených publikácií do skladu, nakoľko sklad je v hlavnej budove na Štúrovej 51. Ďalším momentom je odpisovanie výpožičiek v systéme, to by sa realizovalo až po vrátení knihy do skladu. Teraz je kniha po vrátení čitateľom ihneď dostupná pre ďalších záujemcov a čitateľ má na konte reálny stav. Toto by nebolo, pri nasadení biblioboxu, možné. Ale pokúsime sa navrhnúť ďalší postup, pričom sa podnet bude riešiť aj v spolupráci s univerzitou, nakoľko sa netýka iba knižnice (financie, doprava kníh medzi Tr. A. Hlinku a Štúrovou, atď.).

  • K dispozícii pitná voda a automaty na rýchle občertvenie -- bagety (budova Štúrova 51)

V priestoroch knižnice na Štúrovej 51 je voda, ktorá je pitná. V automate na nápoje neboli určitý čas dostupné nesladené nápoje, situácia už bola riešená, dostať minerálnu vodu. Čo sa týka automatu na jedlo, nie je aktuálne možné sprostredkovanie predaja bagiet formou automatu, nakoľko dopyt (počet predaných kusov) je, z hľadiska predajcu, nízky. Okrem toho, je to sezónna záležitosť (v lete je návštevnosť malá v porovnaní s ostatnými časťami roka). Knižnica sa však pokúsi hľadať nejaké alternatívne riešenie ponuky občerstvenia.

  • MS Word na všetkých pracovných staniciach/počítačoch v knižnici

SlPK aktuálne využíva pre používateľskú verejnosť dve systémové platformy: Windows a Sun Solaris. K dispozícii sú plné pracovné stanice (PC) a ultra tenké klienty (terminály) s OS Win, ako aj (prevažne) historicky vybudovaná základňa tenkých klientov SunRay. Práve na posledne menovaných sa nenachádza kancelársky balík MS Office, ale kompatibilné riešenie kancelárskho balíka otvorených riešení ako sú OpenOffice, StarOffice alebo LibreOffice. Prostredie je podobné MS Office: WYSIWYG textový editor, prezentačný nástroj, tabuľkový kalkulátor, grafický editor, prípadne, databázová aplikácia. A ďalšie funkcie. Vyššie uvedené kancelárske balíky umožňujú rovnakú plnohodnotnú prácu s textom ako MS Office. Nakoľko však platforma SunRay už nie je podporovaná, rozhodla sa knižnica, počas letnej technickej odstávky, riešiť výmenu infraštruktúry (Windows) a  zároveň ponúknuť väčší priestor pre prácu s vlastnými, mobilnými, zariadeniami používateľov. Procesy reorganizácie by mali byť plne ukončené koncom augusta, aby bola knižnica pripravená na nový akademický rok.

  • Wifi v knižnici a heslo na každom stole

SlPK ponúka vo svojich priestoroch na Štúrovej 51 okrem bezdrôtovej akademickej siete EDUROAM (spravuje centrálne pracovisko CIKT na SPU v Nitre) aj vlastnú wlan, už od roku 2008. Bezdrôtová sieť wlanslpkspu je administrovaná a prevádzkovaná Referátom metodiky a automatizácie SlPK plne v súlade s Pravidlami práce v počítačovej sieti SPU v Nitre. Heslo pre prístup do siete dostávajú oprávnení používatelia na požiadanie od konzultačnej služby v priestoroch Univerzálnej študovne. Tento mechanizmus sa meniť nebude, nakoľko by to bolo porušenie platných pravidiel.

V priestoroch čitárne na Tr. A. Hlinku 2 sú dostupné dve bezdrôtové siete v správe CIKT SPU v Nitre: eduroam a host. Prístup do eduroam je cez štandardný mechanizmus (podmienky dostupné na webových stránkach SPU a UIS), host sieť je voľne dostupná. Kvalita pripojenia (dostupnosť a sila signálu) je závislá na aktuálnom zaťažení a funkčnosti sieťových prvkov a je plne v kompetencii CIKT SPU.

  • Viac miest pre pripojenie vlastných mobilných zariadení používateľov v študovni na Štúrovej 51

Informácia k tejto požiadavke bola uvedená vyššie (riešenie bude aktuálne v letnom období). Nakoľko sú však vybrané zariadenia sťahované priebežne, je už teraz k dipozícii viac stolov pre samostatnú prácu.

  • Papuče :-)

Sú k dipozícii pred vstupom do priestorov výpožičného oddelenia, zatiaľ však iba jeden pár... Ale iniciatíve sa medze nekladú, používatelia si kľudne môžu priniesť aj vlastné. Ako sa vraví, svoje je len svoje :-)