MVS :: Objednávka pre registrovaného čitateľa

Je súčasťou online katalógu SlPK, pre vstup je potrebné prihlásenie. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, alebo sa pri prihlásení vyskytol problém, kontaktujte Oddelenie knižničných služieb, slpk-circserv@uniag.sk, +421-37-6523 337 alebo +421-37-6414 977.

Prihlásenie čitateľa