Služby knižnice od 7.3.2022

Knižnica poskytuje všetky služby všetkým svojím používateľom v režime ZÁKLAD v priestoroch hlavnej budovy na Štúrovej 51 od 8:00 do 16:30 h a v priestoroch čitárne na Tr. Andreja Hlinku 2 od 8:00 do 15:30. Čitáreň má od 12:00 do 12:30 h obedňajšiu prestávku (je zatvorené).

V priestoroch knižnice je povolený maximálny počet osôb v jednom okamihu v zmysle platných opatrení, t.j. 1 osoba / 15 m2 (výpožičný pult - 10 osôb, študovňa - 40, čitáreň - 8.). Vstup do prevádzok je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, po použití dezinfekcie, v zmysle zachovania odstupov 2 m.


Objednávanie kníh

 • Vystavovanie žiadaniek cez online katalóg,
 • Komunikácia telefonicky na 037/6415036, 037/6523337.
 • Knihy si môžete objednať, aj keď vám skončila platnosť registrácie, podrobnosti nájdete v časti Predĺženie registrácie.
 • Ak zatiaľ nemáte registráciu v knižnici a chcete si knihy objednať, môžete využiť online predregistráciu, podrobnosti nájdete v časti Nová registrácia.
 • Ak systém zamietne objednanie knihy, napíšte na slpk-vypozicky@uniag.sk.
 • Objednané knihy môže za vás prebrať ktokoľvek, treba však o tom knižnicu vopred informovať na e-mail uvedený vyššie,
 • Objednané knihy posielame aj poštou, podrobnejšie informácie: http://www.slpk.uniag.sk/sk/dorucenie-knih-postou/.

Vrátenie kníh

 • Do boxu na vrátenie kníh pred hlavnou budovou knižnice na Štúrovej ulici,
 • Poštou (odporúčame ako doporučenú zásielku) na adresu: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Štúrova 51, 949 59 Nitra,
 • Osobne.

Predĺženie výpožičiek


Registrácia používateľov

Nová registrácia

Úhradu za registráciu (študenti  5€,  dôchodcovia, ZŤP 3€, iní 7€) možno zrealizovať osobne alebo bankovým prevodom. Doklad o úhrade bankovým prevodom je potrebné poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Registrácia bude ukončená po doručení dokladu do knižnice a pri prvej osobnej návšteve bude knižnica požadovať predloženie občianskeho preukazu (príp. porovnateľného dokladu) a podpísanie prihlášky používateľa..

Predĺženie registrácie

 • online,
 • osobne.

Úhradu za predĺženie registrácie (študenti  4€,  dôchodcovia, ZŤP 3€, iní 6€) možno zrealizovať osobne alebo bankovým prevodom. Doklad o úhrade bankovým prevodom je potrebné poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Predĺženie registrácie bude ukončene po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

 • IBAN SK 40818 0000000 70000 66247
 • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
 • Špecifický symbol: 1211
 • Poznámka:  Registrácia / Predĺženie registrácie

Online služby poskytujeme naďalej bez obmedzení: