Leto 2021 v SlPK

Otváracie hodiny

  • Výpožičný pult a študovňa na Štúrovej 51  :: 8:00 -- 15:30 h  ::  Pre všetkých návštevníkov
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2  ::  8:00 -- 14:00  ::  Pre zamestnancov SPU

Zatvorené

  • Študovňa na Štúrovej 51  ::  6.7.20021 -- 6.8.2021
  • Všetky prevádzky na Štúrovej 51  ::  19.7.2021 -- 6.8.2021 (Aby sme mohli poskytovať svoje služby ešte lepšie...)

Počas zatvorenia všetkých prevádzok knižnice je pozastavené generovanie upomienok a sankčných poplatkov.

Služby

Služby poskytuje knižnica v štandardnej ponuke v rámci prevádzkových hodín okrem obdobia, kedy sú všetky jej prevádzky zatvorené. Bez prerušenia sú dostupné elektronické informačné zdroje (databázy), vrátane Virtuálnej študovne SlPK.

Návraty výpožičiek možno realizovať nepretržite prostredníctvom boxu na vrátenie kníh alebo poštou ako doporučenú zásielku na adresu Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Štúrova 51, 949 59 Nitra.

Kontakty: