Kontakty :: Zamestnanci SlPK

 
Meno a priezvisko
E-mail Telefón
     

Riaditeľka

Mgr. Beáta BELLÉROVÁ, PhD.

 

beata.bellerova@uniag.sk

+421-37-6415 037

+421-37-6415 030

Sekretariát

Ida ZÁHORSKÁ

 

ida.zahorska@uniag.sk

+421-37-6415 039

+421-37-6415 030

Prevádzka infraštruktúry informačných systémov a budovy knižnice    
PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD. lubica.jamborova@uniag.sk  +421-37-6415 043
Mgr. Rastislav MUCHA rastislav.mucha@uniag.sk  +421-37-6415 046
Iveta KOVÁČOVÁ iveta.kovacova@uniag.sk  +421-37-6414 751
Mária HERUDOVÁ maria.herudova@uniag.sk  +421-37-6415 032
     
Oddelenie knižničných fondov   
Mgr. Slavomíra JAKUBCOVÁ* (Čiastk. knižnice) slavomira.jakubcova@uniag.sk  +421-37-6415 049
Erika BEKÉNIOVÁ erika.bekeniova@uniag.sk  +421-37-6415 049
Ing. Janeta KONDELOVÁ janeta.kondelova@uniag.sk  +421-37-6415 042
Silvia MACHAČOVÁ silvia.machacova@uniag.sk  +421-37-6415 049
Dagmar MIČANOVÁ dagmar.micanova@uniag.sk  +421-37-6415 049
Ing. Zuzana VALENTOVÁ zuzana.valentova@uniag.sk  +421-37-6415 042
     
Oddelenie knižničných služieb   
Ing. Katarína ŠIMONČÍKOVÁ* (MVS) katarina.simoncikova@uniag.sk  +421-37-6415 033
Sandra SITÁROVÁ sandra.baumanova@uniag.sk  +421-37-6415 036
Adriana PAGAČOVIČOVÁ adriana.pagacovicova@uniag.sk  +421-37-6415 036
Romana JAVORNÍCKA romana.javornicka@uniag.sk  +421-37-6415 038
     
Čitáreň pod aulou (areál SPU)    
Alena GABALCOVÁ alena.gabalcova@uniag.sk  +421-37-6414 495
     
Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti   
Ing. Janette GUZMICKÁ* (EPCA, rešerše) janette.guzmicka@uniag.sk  +421-37-6415 041
Ing. Renáta DAŇOVÁ renata.danova@uniag.sk  +421-37-6415 044
Ing. Ľubica GUZMICKÁ (Citácie) lubica.guzmicka@uniag.sk  +421-37-6415 044
Ing. Ingrid JIRÁSKOVÁ (EPCA) ingrid.jiraskova@uniag.sk  +421-37-6415 050
Ing. Alžbeta POLÁČKOVÁ alzbeta.polackova@uniag.sk  +421-37-6415 050
     
Poznámka: * Vedúci pracoviska Platnosť: Od 1.7.2021