TuKAN :: Registračný formulár

Tento formulár je určený pre registráciu a aktiváciu konta pre vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom. Proces registrácie je ukončený obdržaním prístupových údajov na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti. Upozornenie: E-mail nemusí prísť do prioritnej pošty. Správa (nielen preposielaná, mimo SPU) môže skonciť aj v spame.

Zamestnancom a študentom SPU v Nitre sa odporúča uvádzať korporátny e-mail (@uniag.sk), iným žiadateľom e-mail uvedený v knižnično-informačnom systéme SlPK.

Žiadosti s neplatnými/neoveriteľnými údajmi nebudú spracované. Štandardná reakcia je do 2 pracovných dní po odoslaní (t.j., dva dni po najbližšom prvom pracovnom dni, nie po odoslaní žiadosti).

Polia označené * sú povinné. Poznámka: Subjekt je už predvyplnený, nie je potrebné dopĺňať.

Žiadam o aktiváciu vzdialeného prístupu k informačným zdrojom SlPK. Zároveň sa zaväzujem, že budem rešpektovať Pravidlá pre prácu v sieti SPU a licenčné podmienky poskytovateľov jednotlivých databáz, najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie, či komerčného využívania.

Odoslaním fomulára akceptujem podmienky poskytovania služby TuKAN.