Knižnica

Sekcia prináša základné informácie o Slovenskej poľnohospodárskej knižnici spracované do týchto tematických okruhov:

História
Súčasnosť
Aktivity

  • Projekty
  • Informačné vzdelávanie
  • Centrum informačných služieb a poradenstva
    • Služby pre používateľov so špecifickými potrebami
  • Odborné semináre NitLib
  • Týždeň slovenských knižníc


Organizačná štruktúra
Dokumenty
Čiastkové knižnice
Otváracie hodiny
Kde nás nájdete
Kontakty
Fotogaléria