Spoločné vyhľadávanie :: Summon

Nástroj Summon Discovery Service umožňuje zároveň prehľadávať množstvo databáz — licencované databázy, open access repozitáre a voľne dostupné zdroje na internete. Prístup k plnotextovému obsahu v licencovaných e-zdrojoch majú len používatelia v rámci počítačovej siete SPU v Nitre a SlPK.

V prípade práce mimo siete SPU v Nitre/SlPK odporúčame používať vzdialený prístup (služba TuKAN). Okrem jednoduchého  je k dispozícii aj rozšírené vyhľadávanie.

Kontakt
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jedlickova@uniag.sk, slpk-rma@uniag.sk  ::  +421-37-641 5043