Vyhľadávanie v databáze autorít SlPK

Katalóg autorít obsahuje autorizované bibliografické údaje, t. j. overené a štandardizované podoby mien autorov, geografických názvov, termínov vyjadrujúcich obsah publikácií (termínov selekčného jazyka) a pod.

Katalóg autorít je na webe prezentovaný ako súčasť online katalógu knižnice.Pre prácu s ním treba po vstupe do online katalógu SlPK v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Katalóg autorít“.

Vyhľadávanie v katalógu autorít 

Kontakt:
Mgr. Slavomíra Jakubcová, slavomira.jakubcova@uniag.sk, tel.: +421-37-6415 049