IT služby SlPK pri SPU

IT služby poskytujú používateľom SlPK pri SPU v Nitre podporu tak v oblasti infraštruktúry, ako pomoci pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi. IT služby sa netýkajú riešenia technických problémov na zariadeniach používateľov (mobilné prostriedky a zariadenia IKT), vrátane softvérovej bázy.

Nevypínajte zariadenia v knižnici a čitárni, ani nevyťahujte káble zo zásuviek, prosím!

Do skupiny IT služieb patria technická podpora a špecializovaná konzultačná činnosť, ako:

  • vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (služba TuKAN) ako sú Web of Science, Knovel, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, ProQuest, SpringerLINK a pod.,
  • wifi pripojenie na internet v priestoroch SlPK na Štúrovej 51,
  • podpora vybraných procesov registrácie publikačnej činnosti (online zadávanie záznamov do databázy EPCA cez web formulár),
  • podpora používateľov elektronických informačných zdrojov,
  • asistencia / konzultácie k publikovaniu a spracovaniu dát, vrátane OpenAccess a OpenScience,
  • podpora knižničných zariadení a konektivity pre ich inštitucionálnych používateľov,
  • prevádzka digitálneho archívu, knižnice, lokálnych webov a služieb,
  • správa obsahu na webe a KIS.

Z dôvodu rozmanitosti nie je možné vo všetkých prípadoch poskytnúť podporu pri konfigurácii alebo riešení problémov týkajúcich sa vzdialeného prístupu k sieti.

Kontakt

  • E-mail: slpk-rma@uniag.sk