Postup evidencie publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov - podklady

Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Podklady pre evidenciu umeleckej činnosti

Podklady pre evidenciu ohlasov

Odovzdávanie podkladov online

Knižnica eviduje publikačnú, umeleckú činnosť a ohlasy publikácie zamestnancov a doktorandov SPU v Nitre v Databáze publikácií zamestnancov SPU, ktorá je súčasťou Bibliografickej databázy SlPK.

Od roku 2022 sa údaje pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov odosielajú do knižnice výlučne online, prostredníctvom elektronických formulárov.

Na základe Uznesenia 15/2023/KR budú pracovníkmi knižnice spracovávané do databázy len tie publikácie, ktoré budú autormi evidované cez online registračný formulár. Iným spôsobom dodávané podklady tvorivých výstupov zaradené a evidované nebudú.

Pre získanie výstupov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v štruktúrovanej podobe slúži aplikácia Výstupy EPCA.

Zároveň so spracovaním publikačných výstupov v databáze publikácií sa exportujú údaje Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, resp. Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.

Zamestnanci a doktorandi sú povinní priebežne nahlasovať publikačnú a umeleckú činnosť do knižnice.

V prípade, že autor zistí nezrovnalosti/chyby (chýbajúci dokument, chýbajúca citácia, chyby v mene alebo afiliácii) na strane databáz Web of Science, Current Contents Connect alebo Scopus, môže tento problém komunikovať priamo na strane týchto databáz a to prostredníctvom kontaktných formulárov (používateľská podpora):

 

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu publikačnej činnosti:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk, +421-37-6415 050

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu ohlasov:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk, +421-37-6415 050