Postup evidencie publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov - podklady

Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Podklady pre evidenciu umeleckej činnosti

Podklady pre evidenciu ohlasov

Odovzdávanie podkladov online

Knižnica eviduje publikačnú, umeleckú činnosť a ohlasy publikácie zamestnancov a doktorandov SPU v Nitre v Databáze publikácií zamestnancov SPU, ktorá je súčasťou Bibliografickej databázy SlPK.

Pre získanie výstupov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v štruktúrovanej podobe slúži aplikácia Výstupy EPCA.

Zároveň so spracovaním publikačných výstupov v databáze publikácií sa exportujú údaje Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, resp. Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu publikačnej činnosti:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk, +421-37-6415 050

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu ohlasov:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk, +421-37-6415 050