Web of Science (WoS)

Web of Science (WoS) je multiodborový informačný zdroj spoločnosti Thomson Reuters. Cez spoločné používateľské prostredie Web of ScienceTM majú používatelia prístup k bibliografickým a citačným databázam a analytickým nástrojom. Prístup je možný v rámci počítačovej siete SPU, resp. SlPK, príp. cez službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Jednotlivé súčasti Web of Science(konkrétnu databázu treba zvoliť v záložke „All databases“):

  • Current Contents Connect :: Vyhľadávanie článkov v karentovaných časopisoch.
  • Web of Science Core Collection :: Vyhľadávanie článkov a ohlasov (citácií).
  • BIOSIS Citation Index :: Vyhľadávanie článkov a ohlasov z biologických vied.

Cez platformu Web of Science sú k dispozícii tiež dva analytické nástroje:

  • Journal Citation Reports :: Nástroj na porovnávanie vedeckých časopisov na základe ich citovanosti, obsahuje údaje o impakt faktoroch časopisov.
  • Essential Science Indicators :: Údaje pre porovnávanie vedcov, inštitúcií, krajín a pod. ako aj sledovanie výskumných trendov.

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050