Univerzitný informačný systém SPU (UIS)

Univerzitný informačný systém SPU v Nitre (UIS) obsahuje údaje o publikačnej činnosti (nie však o ohlasoch), ktoré sa v týždenných intervaloch exportujú z Databázy publikácií zamestnancov SPU. Aktualizácia údajov sa preto v UIS môže prejaviť až s týždenným oneskorením. Vzhľadom na charakter komunikácie systémov sa môžu medzi Databázou publikácií zamestnancov SPU a UIS vyskytnúť určité rozdiely.

Publikačná činnosť sa v UIS využíva v rôznych moduloch, nie všetky sú verejne dostupné. Jednoduchý prehľad publikácií je dostupný napr. v odkaze Vedecko-výskumné informácie, Publikácie.

V prípade nepresných údajov o publikačnej činnosti v UIS, resp. otázok, kontaktujte:
Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK, slpk-epca@uniag.sk, +421-37-6415 050