EPCA :: Prehľady publikačnej a umeleckej činnosti SPU v Nitre od r. 2004

Poznámka: Prehľady publikačnej činnosti sú od r. 2004, prehľady umeleckej činnosti od r. 2010

(Aktualizácia: 2020-06-01)

  EUCA  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2017  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2016  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2015  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2010  

  

  EPCA 2018 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2018
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2018
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2018
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2018
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2018
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2018
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2018

  EPCA 2017 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2017
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2017
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2017
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2017
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2017
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2017
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2017

  EPCA 2016 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2016
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2016
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2016
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2016
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2016
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2016
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2016

  EPCA 2015 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2015
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2015
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2015
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2015
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2015
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2015

  EPCA 2014 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2014
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2014
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2014
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2014
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2014
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2014
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2014

  EPCA 2013 (Publikácie ešte neprešli evalváciou Odborného hodnotiteľského orgánu CVTI SR)  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2013
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2013
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2013
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2013
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2013
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2013
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2013

  EPCA 2012  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2012
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2012
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2012
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2012
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2012
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2012
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2012

  EPCA 2011  
  Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) – rok 2011
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) – rok 2011
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) – rok 2011
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) – rok 2011
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) – rok 2011
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) – rok 2011
Technická fakulta (celkový prehľad) – rok 2011

  EPCA 2004-2010  
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Slovenska polnohospodarska univerzita (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2009
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2008
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2007
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2006
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2005
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2004

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2010( do 31.10.2010)
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2009
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2008
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2007
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2006
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2005
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2004

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2009
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2008
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2007
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2006
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2005
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2004

Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2009
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2008
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2007
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2006
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2005
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2004

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2009
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2008
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2007
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2006
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2005
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2004

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2009
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2008
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2007
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2006
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2005
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2004

Technická fakulta (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Technická fakulta (TF) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Technická fakulta (TF) - rok 2009
Technická fakulta (TF) - rok 2008
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2007
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2006
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2005
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2004