Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov :: Služby knižnice

SlPK spracováva na základe požiadaviek autorov, pracovísk, výskumných kolektívov či manažmentu fakúlt a univerzity rôzne druhy prehľadov publikácií a ohlasov. Pre zamestnancov univerzity a doktorandov sú tieto služby bezplatné.

Pre potreby výskumných pracovísk, kolektívov a jednotlivcom mimo SPU v Nitre sú poskytované za osobitných podmienok (buď za poplatok, alebo bezplatne na základe dohôd o spolupráci).

Objednávku prehľadu publikačnej činnosti vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-epcares@uniag.sk.

Objednávku citačnej rešerše (ohlasov) vyplňte a ako prílohu pošlite e-mailom na adresu slpk-citres@uniag.sk.

Kontakt:
Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK, slpk-epca@uniag.sk, slpk-citres@uniag.sk, +421-37-6415 050