Plné texty :: Čítanie v chránenom režime

Okrem voľne dostupných publikácií budú postupne v rámci databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre k bibliografickým záznamom pripájané aj plné texty prístupné v chránenom režime na čítanie. Čítačka zobrazuje dokument/publikáciu po stranách a kliknutím na príslušnú stranu sa zobrazí text. Ten nemožno ukladať ani kopírovať. Vidia ho iba prihlásení čitatelia knižnice. Niekedy je plný text pripojený k záznamu zdrojového dokumentu (napr. ako celá kniha, zborník a pod.), niekedy je text pripojený iba k záznamu konkrétneho článku.

Nakoľko zatiaľ nemožno takého texty vyhľadávať podľa vyhľadávacieho kritéria, odporúčame vyhľadávať dokumenty/zdroje ako prihlásený čitateľ:

Plné texty na čítanie -- Rozhranie ARL

Obr. 1: Viditeľnosť a dostupnosť zdrojov po prihlásení

prostredie čítačky PDF dokumentov (chránený režim)

Obr. prostredie čítačky PDF dokumentov (chránený režim čítania)

Zobrazenie dokumentov v čítačke PDF dokumentov (ARL)

Obr. 3: Zobrazenie a čítanie dokumentu v chránenom režime

Kontakt: lubica.jamborova@uniag.sk