Databázy, katalógy

Sekcia prináša základné informácie o databázach a katalógoch, ktoré SlPK pri SPU ponúka svojim používateľom. Obsah sekcie je spracovaný do týchto tematických okruhov:

Online katalóg SlPK
Lístkové katalógy
Bibliografická databáza SlPK
Databáza publikácií zamestnancov SPU
Katalóg autorít

Genetické zdroje a biopotraviny
Rastliny pre zlepšenie kvality života

Zahraničné databázy (licencované)

  • Infortac :: GALE Cengage

Kolekcie e-kníh

  • Wageningen Academic Publishers
  • E-výpožičky Flexibooks
  • IGI Global
  • ProQuest Ebook Central
  • Ostatné e-knihy


Vybrané voľne dostupné databázy

Spoločné vyhľadávanie (Summon)

Skúšobné prístupy
Rôzne :: Aktuality